19.10.2017, kello 14.33

Älykäs kaupunkienergia -hanke käynnistyi

Älliä energiaverkkoihin

Sähköverkkojen älyllisyys ei vielä riitä. Tulevaisuudessa koko energiajärjestelmän olisi oltava älykäs. Juuri käynnistyneessä hankkeessa tutkitaan, miten kaukolämpö-, kaukojäähdytys- ja kaasuverkot integroitaisiin fiksusti älykkäisiin sähköverkkoihin.

Älykäs energiajärjestelmä muodostuu monesta palasesta. Sähköverkkojen, kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkkojen sekä kaasuputkistojen olisi toimittava kustannustehokkaasti ja saumattomasti yhteen — älyteknologiaa hyödyntäen. Tämä auttaa kansakuntaa saavuttamaan ilmastopolitiikan ja ympäristöpolitiikan tavoitteet. Samalla energiajärjestelmästä saadaan enemmän hyötyjä.

Juuri käynnistyneen Älykäs kaupunkienergia -hankkeen tavoitteena on piirtää kuva tehokkaasti toimivasta kaupunkien energiajärjestelmästä. Kaupunkien energiajärjestelmä sisältää kaiken kaupungeissa tapahtuvan energiankäytön. Hankkeessa käydään läpi samoja asioita kuin mitä työ- ja elinkeinoministeriön sähkönjakeluun keskittyvä älyverkkotyöryhmä pohtii, mutta nyt kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen näkökulmasta.

Erilaiset energiaverkot saavat parhaimmillaan toisistaan apua ja hyötyjä. Hankkeesta kartoitetaan, mitä tämä voisi tarkoittaa käytännössä. Samalla selkiytetään kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjärjestelmään roolia tulevaisuuden energiajärjestelmässä.

Ilmaston kannalta neutraalin kaukolämmitys- ja kaukojäähdytysjärjestelmän toteuttaminen kustannustehokkaasti ja asiakkaita osallistammalla on Älykäs kaupunkienergia -hankkeen yksi tärkeä tavoite. Samalla järjestelmän pitäisi mahdollistaa monenlaisen energian käyttö ja saatavuus kohtuullisella hinnalla kaikissa olosuhteissa. Hankkeessa arvioidaan esimerkiksi erilaisten asiakaskeskeisten ratkaisumallien ominaisuuksia ja vaikuttavuutta.

Konkreettinen visio energiajärjestelmistä auttaa myös päättäjiä, kun järjestelmien poliittisesta ohjauksesta päätetään. Energiajärjestelmät eivät ole vain tekniikkaa — ne kilpailevat keskenään, jolloin tarvitaan myös kilpailua reilusti ohjaavaa lainsäädäntöä.

Kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkot sekä kaasuverkot ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämmässä roolissa. Verkot mahdollistavat energian siirtämisen ja varastoinnin aina sen mukaan, missä energia tarvitaan tai missä energiaa tuotetaan. Jo nyt kaukolämpöverkkojen asema sähkön toimitusvarmuuden ylläpidon kannalta on merkittävä. Niiden avulla voidaan esimerkiksi varastoida sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosten tuottamaa lämpöä. Energian varastointi sähköverkoissa on selvästi hankalampaa ja kalliimpaa.

Älykäs kaupunkienergia -hankkeen toteuttaa Pöyry Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta. Raportti valmistuu ensi vuoden keväällä.

Kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit