13.06.2016, kello 15.11

Olli Rehn Kauhavan uuden lämpölaitoksen avajaisissa:

Edelläkävijät ovat rohkeita

Suomalaisessa energiataloudessa tarvitaan rohkeutta. Kauhavan Kaukolämpö Oy on edelläkävijä uuden teknologian käyttöönotossa, toteaa ministeri Olli Rehn. Kauhavan uusi 10 megawatin tehoinen lämpölaitos on monella tapaa edistyksellinen.

Kauhavan Kaukolämpö Oy:n uusi biolämpölaitos kykenee käyttämään hyvin märkää puupolttoainetta. Lämmön talteenotto laitoksen savukaasuista lämpöpummpujen avulla nostaa laitoksen hyötysuhteen 120 prosenttiin.

— Hallitus haluaa pitää Suomen energiamuutoksen aallonharjalla. Päätavoitteena on kasvattaa päästöttömän uusiutuvan energian osuus puoleen energiantuotannossa 2020-luvulla. Samalla kivihiilen käytöstä luovutaan kokonaan ja tuontiöljyn käyttö puolitetaan.

Työ- ja elinkeinoministeri Olli Rehn puhui Kauhavan Kaukolämpö Oy:n uuden biolämpölaitoksen avaijaisissa 13.6.2016.

— Suomalaisessa energiataloudessa tarvitaan rohkeaa edelläkävijän asennetta. Parhaimmillaan edelläkävijä saavuttaa menestystä, mutta se ei ole itsestään selvää. Riskinottoon kuuluu myös epäonnistumisen mahdollisuus. Uuden energiateknologian osalta riskiä voidaan kuitenkin jakaa esimerkiksi investointitukia käyttämällä, Rehn toteaa.

— Investointitukien lisäksi hallitus on varannut sata miljoonaa euroa uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian kärkihanketukeen. Tästä on jaettu alkuvuoden aikana viidennes mm. biokaasuhankkeisiin.

Rehnin mukaan tukien kysyntä on ollut valtaisaa, mikä kertoo innovatiivisten energiaratkaisuiden potentiaalista Suomessa.

Hallituksen tulevassa energia- ja ilmastostrategiassa puun käyttö energian tuotannossa ja puun jalostaminen ovat ratkaisevan tärkeässä roolissa.

— Selvityksien mukaan kustannustehokkaimmat ratkaisut leikata liikenteen päästöjä saavutetaan kehittyneiden biopolttoaineiden avulla. Energian tuotannossa puun käytön lisääminen on myös oleellista. Ensisijaista kaikissa tapauksissa on kasvua luovan biotalouden edistäminen, Rehn huomauttaa.

Kannosta kattilaan

Kauhavan Kaukolämpö Oy:n uusi biolämpölaitos on mielenkiintoinen uutuus. Laitos kykenee polttamaan tuoretta, märkää ja jopa jäistä metsähaketta. Perinteisissä kaukolämpölaitoksissa tuoreen polttoaineen käyttö on ollut tähän asti hyvin vähäistä — usein myös hankalaa.

Märän polttoaineen käyttö pudottaa perinteisissä lämpölaitosratkaisuissa tulipesän lämpötilaa voimakkaasti. Kauhavalle toimitetussa laitoksessa tästä ongelmasta on päästy eroon uuden kattilatekniikan avulla. Siksi käytettävän polttoaineen kosteus voi ylittää jopa 60 prosenttia. Kun polttoainetta ei tarvitse kuivatella eli läjittää lämpökeskuksen nurkalla, säästytään polttoaineen välivarastoinnilta. Polttoainetta voidaan käyttää ”kannolta kattilaan” –periaatteella.

— Kaadetaan tänään ja poltetaan huomenna, totesi Kauhavan Kaukolämpö Oy:n toimitusjohtaja Ari-Matti Mattila Energiauutisten 7/2014 haastattelussa. Tuolloin laitosta vasta suunniteltiin.

Kymmenen megawatin teholla kaukolämpöä tuottavat laitos korvaa vuonna 1983 rakennetun lämpölaitoksen, joka jää varalle. Uuden laitoksen käyttöönoton jälkeen Kauhavan Kaukolämpö tuottaa kaiken kaukolämmön metsähakkeella. Öljyn käyttö loppuu Kauhavalla kokonaan.

Uuden kaukolämpölaitoksen tarvitsema puu hankitaan kokonaisuudessaan Kauhavan lähialueelta. Tällä on suuri merkitys myös alueen lähitaloudelle. Öljyn käytöstä luopuminen taas parantaa kaukolämmön kilpailukykyä.

Kauhavan kaukolämpölaitoksen kehittämisessä märän polttoaineen syöttäminen arinalle ja arinan kyky kuivata polttoainetta ovat ratkaisevassa asemassa. Tämä vaikuttaa suoraan laitoksen energiatehokkuuteen. Kauhavan laitoksessa polttoaineen tasainen levittyminen on ratkaistu arinakehillä, joista joka toinen on kiinteä ja joka toinen epäkeskeisesti pyörivä. Joka toinen pyörivä arinakehä liikkuu myötäpäivään ja joka toinen vastapäivään. Ratkaisun ansiosta polttoaine liikkuu tasaisesti arinalla. Palamisen ensimmäisen vaiheen aikana kosteus haihtuu ja polttoaine kuivuu. Toisessa vaiheessa kaasuuntuvat ainesosat vapautuvat ja palavat polttoainepatjan päällä.

Laitoksen savukaasujen sisältämä lämpö otetaan myös talteen. Talteenotossa käytetään lämpöpumppuja. Kauhavan biolämpölaitoksen hyötysuhde on peräti 120 prosenttia. Laitoksen kaukokäyttö tapahtuu pilvipalveluiden avulla, mikä on suhteellisen harvinainen kaukolämpöalan ratkaisu.

Kauhavan kaukolämpölaitoksen on suunnitellut suomalainen KPA Unicon. Yhtiö on toimittanut lukuisia kaukolämpölaitoksia Suomeen, Baltiaan, Ruotsiin ja Venäjälle.

Kuva Kauhavan Kaukolämpö Oy ja Lehtikuva Oy

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit

pilvipalvelut -> tietoturvariski

Laitoksessa on siis avoimet reitit Internettiin -> kuin kutsuhuuto hakkereille. toivoisin huomattavasti parempaa suhtautumista tietoturvaan tällaisten kriittisten laitosten käyttäjiltä.

- pe kesäk. 17 14:54:58 2016