04.04.2016, kello 13.11

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen vuosiraportti valmistui

Energia-alan tavoitteena hiilineutraali tulevaisuus

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen viimeisin raportti on valmistunut. Raportoitujen toimenpiteiden perusteella energia-ala on matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus otettiin aikanaan hyvin vastaan energiatoimialalla. Energia-ala ilmoitti omista sitoumuksistaan ensimmäisten joukossa vuonna 2014. Energiatoimialan sitoumuksia ovat sähkön pientuotannon ja sähköisen liikenteen edistäminen, kaukolämpö- ja kaukojäähdytyspalveluiden kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa sekä nuorison innostaminen opiskelemaan energia-alan ammatteihin. Tavoitteiden avulla toimiala toteuttaa myös visiotaan hiilineutraalista sähkön ja kaukolämmön tuotannosta.

— Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen toteuttamisessa kyse ei ole pelkästään energiantuotantoa koskevista muutoksista. Pitkällä aikavälillä koko energiajärjestelmä muuttuu ja samalla alan tapa toimia, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen.

— Muutokset tarjoavat energiayhtiöiden asiakkaille myös uusia mahdollisuuksia. Yhteiskunnan energiatehokkuus paranee ja fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee. Samalla kansalaisten tiedot energiatoimialasta paranevat ja toimiala kykenee työllistämään nuorisoa.

Tavoitteiden toteutumista mitataan

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen kirjattujen konkreettisten tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain. Sähkön pientuotannon edistymistä mitataan alan koulutukseen osallistuneiden määrän kehityksellä, sähköverkkoon liitettyjen pientuotantojärjestelmien määrällä ja pientuottajilta ylijäämäsähköä ostavien sähkönyhtiöiden määrän kasvulla.

Sähkön pientuotantolaitteiden asentamiseen koulutettujen määrä vuoden 2015 lopussa oli vajaat 370. Viime vuoden aikana pientuotannon saloihin koulutettiin yli sata uutta henkilöä. Pientuotantojärjestelmillä tuotettua sähköä ostavien energiayhtiöiden määrä taas kasvoi viime vuonna yhdeksällä uudella yrityksellä. Tällä hetkellä 26 energiayhtiötä ostaa pientuotantoeriä joko omalla jakelualueellaan tai valtakunnallisesti.

Sähköisen liikenteen edistämisen tavoitteena on vähentää fossiilisten liikennepolttonesteiden käyttöä liikenteessä. Sähköisen liikenteen yleistymistä energiatoimiala edistää sähköajoneuvojen latauspisteitä rakentamalla. Vuoden 2015 lopussa Suomessa oli 383 julkista sähköautojen latauspistettä. Tämä on 156 latauspistettä enemmän kuin vuonna 2014.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoutuksessa kaukolämpöala edistää tavoitteitaan tutkimustoiminnalla ja uusiutuvan energian osuutta kasvattamalla. Viime vuonna kaukolämpöalalla käynnistettiin neljä uutta toimialan rahoittamaa tutkimushanketta. Kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen tuotannossa uusiutuvan energian osuus viime vuoden lopulla oli 33 prosenttia. Tämä on kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2014.

Työelämän osalta energia-alan yhteiskuntasitoumuksessa keskitytään nuorisoon. Vuonna 2015 toimialan yritykset tarjosivat kesätyö-, harjoittelu ja lopputyöpaikkoja yhteensä 3400 kappaletta. Vuonna 2014 määrä oli 1800 kappaletta. Energiaa Suomessa –kampanjan voimalaitosvierailuihin osallistui lähes 8000 nuorta. Vierailijoiden määrä lähes kaksinkertaistui vuoteen 2014 verrattuna.

Energia-alaa koskevan sitoumuksen tarkempi kuvaus ja raportointi löytyvät täältä.

EU:n kestävän kehityksen viikkoa vietetään 30.5.–5.6.2016. Tarkempia tietoja viikon ohjelmasta löytyy täältä

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa julkishallinto ja eri toimialat sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssä ja toiminnassa. Sitoumukseen kirjatut tavoitteet konkretisoidaan teoilla, joiden toteutumista seurataan vuosittain. Kestävän kehityksen toimikuntaa johtavat pääministeri Juha Sipilä ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Toimikunnassa ovat edustettuina mm. eduskunta, ministeriöt, elinkeinoelämä, kunnat, kirkko ja työmarkkinajärjestöt.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit