28.04.2017, kello 14.52

Ilmastopäästöt vähenivät 5 prosenttia vuonna 2016

Espoon kaukolämpö vihertyy

Espoon ilmastopäästöt vähenivät Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) alustavien laskelmien mukaan 5 prosenttia vuonna 2016. Yhtenä merkittävänä syynä päästöjen laskuun on se, että kaukolämpöä tuotetaan yhä enemmän muilla tavoin kuin fossiilisilla polttoaineilla.


Fortumin Suomenojan voimalan yhteydessä oleva lämpöpumppulaitos, joka talteenottaa jäteveden lämpöenergiaa.


Viime vuonna Espoon ilmastopäästöt vähenivät alustavien laskelmien mukaan 5 prosenttia. Kaukolämmön tuotanto aiheutti päästöistä 42 prosenttia, mutta suunta on ollut laskussa vuodesta 2013 lähtien, koska fossiilisilla polttoaineilla tuotetun kaukolämmön määrä on vähentynyt.

- Lämpöpumpuilla ja biopolttoaineilla tuotetaan nyt jo yli viidennes Espoon kaukolämmöstä, kertoo johtava ympäristöasiantuntija Leena Sjöblom Espoon ympäristökeskuksesta.

Lämpöpumppulaitos Suomenojalla käynnistyi vuonna 2015 ja vuoden 2016 aikana lisääntyi biopolttoaineiden, kuten pellettien ja bioöljyn, käyttö.

- Fortum tekee oman osansa kaukolämmön päästöjen vähentämisessä, mutta asukaskohtaisissa päästöissä espoolaisilla on kuitenkin vielä parantamisen varaa, Sjöblom sanoo.

Haasteena voimakas väestönkasvu

Asukaskohtaiset päästöt vähenivät ennakoitua nopeammin viime vuonna, kun ne laskivat 4,2 tonniin asukasta kohden, mutta tavoitteeseen 2,6 tonnia per asukas on vielä matkaa.

Espoon tavoitteena on saavuttaa 60 prosentin päästövähennys asukaskohtaisissa päästöissä vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon, jolloin hiilidioksidipäästöt olivat 6,1 tonnia asukasta kohden.

Espoolaisten tulisi kiinnittää huomiota erityisesti liikenteen päästöjen vähentämiseen. Voimakas väestönkasvu kasvattaa liikenteen päästöjä, joiden osuus kokonaispäästöistä on 27 prosenttia. Espoon kokonaispäästöt vuonna 2016 ylittivät vielä vuoden 1990 lähtötason.

Kuva: Olli Häkämies

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit