25.04.2016, kello 11.28

Kaukolämmön uusilla tuotantotavoilla ratkaiseva rooli

Pääkaupunkiseudun päästöt pienenevät

Pääkaupunkiseudun ilmastopäästöt vähenivät HSY:n alustavien laskelmien mukaan 7 prosenttia vuonna 2015. Päästövähennysten kannalta merkittävimpiä toimia on ollut lämpöpumppujen käytön lisääntyminen kaukolämmön tuotannossa.

Pääkaupunkiseudun ilmastopäästöt vähenivät HSY:n alustavien laskelmien mukaan 7 prosenttia vuonna 2015. Päästövähennysten kannalta merkittävimpiä toimia on ollut lämpöpumppujen käytön lisääntyminen kaukolämmön tuotannossa.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteenlasketut ilmastopäästöt olivat hiilidioksidiksi laskettuna 5,3 miljoonaa tonnia vuonna 2015. Tämä on 4,7 tonnia jokaista pääkaupunkiseudun asukasta kohden. Päästökehitys on ollut aikaisemmin suotuisaa erityisesti Helsingissä, mutta nyt myös Espoon, Vantaan ja Kauniaisten päästöt ovat selvässä laskussa.


Lämpöpumput vähensivät kaukolämmön päästöjä

HSY:n puhdistamaa jätevettä hyödyntävä Espoon Suomenojan lämpöpumppulaitos aloitti toimintansa vuoden 2015 alussa. Tämä vähensi kivihiilen ja maakaasun osuutta kaukolämmön tuotannon polttoaineista. Myös Helsingissä lämpöpumpuilla tuotettiin entistä enemmän kaukolämpöä ja fossiilisten polttoaineiden käyttö väheni.

‒ Kaukolämmön tuotantoa ollaan nyt määrätietoisesti uudistamassa. Se on pääkaupunkiseudun päästöjen kannalta ratkaisevaa. Vantaan jätevoimala vähentää aiempaan verrattuna merkittävästi päästöjä, ja nyt lämpöpumput on otettu käyttöön Espoossa. Helsingissä pelletin osuutta kasvatetaan edelleen ja Hanasaaren hiilivoimalan alasajosta on päätetty, HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen sanoo.

Uusista ratkaisuista huolimatta kaukolämmön tuotanto aiheutti 44 prosenttia pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2015. Noin 83 prosenttia kaukolämmöstä tuotetaan edelleen fossiilisilla polttoaineilla.

Liikenteen päästökehitystä parannettava

Pääkaupunkiseudulla kulutettu sähkö on ollut viime vuosina erittäin vähäpäästöistä. Tämä johtuu ennen kaikkea edullisesta tuontisähköstä. Sähkönkulutuksesta aiheutuneet päästöt olivat vuonna 2015 enää 13 prosenttia, kun ne vuonna 2007 olivat peräti 25 prosenttia.

Liikenteen osuus pääkaupunkiseudun kokonaispäästöistä on tällä hetkellä 27 prosenttia. HSY:n ilmastoasiantuntija Johannes Lounasheimon mukaan liikenteeseen liittyvillä ratkaisuilla on jatkossa merkittävä rooli päästöjen vähentämisessä.

Toimitusjohtaja Inkisen mukaan tarvitaan lisää kestäviä kulkumuotoja ja liikennepolttoaineita sekä uusia ohjauskeinoja, joilla liikenteen päästöjä voidaan vähentää.

‒ Pääkaupunkiseudulla tavoitellaan hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Se vaatii pitkäjänteistä työtä ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Päästöt vähenevät nyt hyvää vauhtia, mutta kehityksen olisi pysyttävä vähintään nykyisellä tasolla, Inkinen toteaa.

Pääkuva: Fortum 

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit