10.09.2018, kello 16.34

Lähes 40 miljardin euron markkina siintää

Yhteistuotannosta tulossa globaalia?

Kestävä energiantuotanto ja suuntaus kohti hajautettuja voimalaitoksia tekee tilaa yhä enemmän yhdistetylle lämmön ja sähkön tuotannolle (CHP). Eikä yhdistetty tuotanto ole enää paikallista puuhastelua vaan sillä on jo globaali markkina, jossa puhutaan 10 miljardeista euroista.

Kasvavan väestön sähköntarpeen lisääntyminen on kääntänyt katseet uusiutuviin energialähteisiin. Mutta sähkön lisäksi tarvitaan myös lämpöä ja jäähdytystä, eikä niitä ole järkevää tuottaa uusiutuvalla sähköllä. CHP on tehokas tapa tuottaa vähemmällä polttoaineella yhtä aikaa lämpöä ja sähköä samasta energialähteestä.

Erinomainen luotettavuus, korkea tehokkuus ja parempi ilmanlaatu ovat yhdistetyn tuotannon ominaisia piirteitä, jotka ovat kasvattaneet sen kysyntää viime vuosina. Markkina-analyyseja tekevän Global Market Insightsin mukaan yhdistetyn tuotannon markkina-arvon voidaan arvioida kasvavan vuoden 2016 noin 17 miljardista runsaaseen 38 miljardiin euroon vuoteen 2024 mennessä.

Tehokkaampaa tuotantoa pienemmillä päästöillä

Yhä useampien maiden hallitukset ovat alkaneet kiinnittää huomiota siihen, että sähköä tuottavat ikääntyvät hiilivoimalaitokset olisi syytä korvata päästöjen pienentämiseksi. Lisäksi herätystä on tullut siitä, että verokannustimet ja suoranaiset veroalet rohkaisevat vähempipäästöisen ja uusiutuvan energian käyttöön yhdistetyssä lämmön ja sähkön tuotannossa.

Esimerkiksi maailman suurimman hiilenkäyttäjän Kiinan hallitus on äskettäin rajoittanut tulevien hiilivoimaloiden määrän sataan. Maakaasun hintatrendin aleneminen ja saatavuuden jatkuva helpottuminen sekä matalat toimintakustannukset ovat myös tekijöitä, jotka edistävät CHP-markkinan kasvua.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n tilastojen mukaan pelkästään sähköä tuottavat hiilivoimalaitokset toimivat vain 36 prosentin tehokkuudella, kun taas CHP -laitosten energiatehokkuus nousee lähes 58 prosenttiin. Huikea ero todistaa vakuuttavasti lämmön- ja sähköntuotannon markkinaeduista verrattuna sähkön erillistuotantoon.

CHP-markkinan huomattavasta kasvusta kertoo kaukolämmön käyttöönotto lukuisissa teollisuus-, asunto- ja toimistokiinteistöissä. Lämpöä tarvitaan suoraan myös monissa teollisuusprosesseissa kuten kemian-, elintarvike-, metalli- ja öljynjalostusteollisuudessa. Teollisuussektorin osuuden koko CHP-markkinasta arvioidaan ylittävän 17 miljardin euron rajan vuoteen 2024 mennessä.

Yhdysvalloissa tarjotaan kannustimia asiakkaille

Toimistokiinteistöissä CHP -integraatio kattaa sairaaloita, yliopistoja, vesilaitoksia, sotilasrakennuksia jne. Amerikkalainen BGE Smart Energy Savers Program tarjoaa kannustimia 2,5 miljoonan dollarin edestä niin teollisuus- kuin kaupallisten kiinteistöjen asiakkaille, jotka ovat valmiit liittymään CHP-järjestelmiin.

CHP-markkinaan liitetty yhdistetty kierto kattoi Yhdysvalloissa vuonna 2016 yli puolet koko toiminnan liikevaihdosta. Vanhentuneiden sähköntuotantoyksiköiden uusiminen tai niiden korvaaminen uusilla yksiköillä on vauhdittanut yhdistettyyn kiertoon liitettyä liiketoimintaa.

Myös Saudi Arabia on edennyt voimakkaasti panemalla alulle 1 390 MW CHP-laitoksen rakentamisen. Valmistuttuaan laitoksen on tarkoitus kattaa puolen miljoonan kotitalouden sähköntarve. Samoin Brasiliassa CHP etenee vauhdikkaasti. Siellä investointeja on suunnattu erityisesti pienemmän kokoluokan laitoksiin.

CHP:n odotetaan kasvavan Brasiliassa 8 prosentin vuosivauhtia seuraavien 7 vuoden aikana. Biomassapohjaisen CHP:n arvioidaan kattavan 17 prosenttia koko maan sähköntarpeesta vuoteen 2030 mennessä.

CHP-markkinalla muitakin toimijoita kuin energiayhtiöitä

Pääasiassa maakaasua käyttävä yhdistetty lämmön ja sähköntuotanto kasvaa selvästi nykyhetkestä eteenpäin. Polttoaineen edullinen hinta ja hiiltä pienemmät päästöt vievät alaa maailmanlaajuisesti eteenpäin.

Kiina on silmiinpistävän aktiivinen osallistumaan globaaleille markkinoille, eikä se tee tässäkään suhteessa poikkeusta. Maan kasvavat investoinnit ”puhtaan” polttoaineen energiaan ja hiilidioksidipäästöjen vähennystarpeet ovat siivittäneet sen omaa CHP-markkinaa mutta myös laajemmin yhdistetyn tuotannon markkinoita maailmalla. Saksakin arvio oman CHP-markkinansa kapasiteetin ylittävän vuoteen 2024 mennessä 3 GW.

Lisääntyvä riippuvuus uusista energialähteistä maailman kasvan sähköntarpeen tyydyttämiseksi nostaa samalla yhdistetyn lämmön ja sähkön tuotannon arvostusta maailmalla. Siitä kertoo sekin, että toimijoiden joukossa ei olevain energiayhtiöitä vaan myös sellaisia jättiyrityksiä kuin Caterpillar, Bosch Thermotechnology, Mitsubishi, Cummins, MAN Diesel & Turbo, ABB, 2G Energy ja Siemens.

Lähteet: Smart Energy International/ Global Market Insights

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit