09.03.2015, kello 14.44

Tusk tuo kaasuasiat pöytään:

Eurooppa-neuvosto keskusteluun kaasun yhteisostoista

EU-johtajat aikovat maaliskuun huippukokouksessaan keskustella keinoista, joilla parhaiten vahvistaa Euroopan energiaturvallisuutta. EU-lähteiden mukaan agendaan sisältyvät myös kaavailut maakaasun yhteisostoista.

Energiaturvallisuus ja maakaasu nousevat luontevasti esiin, sillä huippukokouksen (19.–20.3.2015) asialistan ykkösasia on energiaunioniin liittyvä strateginen tiedonanto, jonka komissio julkisti helmikuun lopulla.

Huippukokouksessa puhetta johtava EU-presidentti Donald Tusk heitti viime vuonna ilmoille ajatuksen EU-maiden voimien yhdistämisestä neuvotteluissa kaasuntoimitussopimuksista venäläisen valtionyhtiön Gazprom kanssa. Tuolloin Tusk toimi Puolan pääministerinä.

Kaasun yhteisostohanke on herkkä aihe, sillä varsinkin EU:n läntiset jäsenmaat ovat kavahtaneet hanketta, koska ne näkevät sen sotivan vapaakaupan aatteita vastaan. Niiden mielestä valtioiden ei tulisi sotkeutua puhtaasti kaupallisiin hankkeisiin.

Sen sijaan itäisissä jäsenmaissa hanke on saanut kannatusta, joskin energiaunionista vastaava slovakialainen komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič on todennut, että liittyminen yhteisostorintamaan pitää olla vapaaehtoista.

Komission Energiaunionia koskevassa tiedonannossa todetaan, että energiasopimukset EU:n ulkopuolisten maiden kanssa on hyväksytettävä hallitustasolla ennen niiden allekirjoittamista.

Tästä valtioiden ja hallitusten päämiehet käynevät mielenkiintoista keskustelua huippukokouksessa. Mikä lienee kokousta luotsaavan Tuskin kanta asiaan?

Energiatehokkuus ei ole agendalla

Energiaunionilla on viisi ulottuvuutta: energiaturvallisuus, energian sisämarkkinat, energiatehokkuus, ilmasto sekä tutkimus ja innovaatio. Vaikka kaikki viisi ovat tärkeitä, Eurooppa-neuvosto keskittyy kokouksessaan vain kolmeen: turvallisuuteen, sisämarkkinoihin ja ilmastodiplomatiaan.

Energiatehokkuus puuttuu siis huippukokouksen asialistalta, vaikka energiaunionin tiedonannossa edellytettiin, että jäsenmaat kiinnittävät energiatehokkuuteen erityistä huomiota.

Uusiutuva energia listalla mainitaan, mutta vain siinä mielessä, että markkinoita häiritsevistä julkisista tukitoimista tulee luopua.

– Eurooppa-neuvosto on typerä, jos puhuu energiaturvallisuuden parantamisesta korostamatta energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian tärkeyttä, Euroopan Maanystävät-järjestön Brook Riley sanoo.

– Energiatehokkuuspotentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen leikkaisi komission selvityksen mukaan maakaasun tuontitarpeesta noin 40prosenttia seuraavien 15 vuoden aikana, Riley jatkaa.

Kuva: Eurooppa-neuvosto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit