04.11.2014, kello 15.06

Valtaosa suomalaisista haluaa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Hinta hirvittää, toimivuus arveluttaa

Suomalaisista kuluttajista 80 prosenttia pitää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä tärkeänä. Kysely toteutettiin osana VTT:n Low Carbon 2050 –hanketta.

Suomalaiset kotitaloudet ovat halukkaita vähentämään ilmastomuutosta edistävien kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Vastaajista lähes 80 prosenttia pitää tavoitetta ”tärkeänä” — vain kaksi prosenttia vastustaa ajatusta. Naiset ovat miehiä innokkaampia panostamaan päästöjen vähentämiseen. VTT:n kyselyyn vastanneista 59 prosenttia ilmoitti jo vähentäneensä määrätietoisesti henkilökohtaista päästökuormitustaan.

Kansalaiset tunnetusti kannattavat hyviä ajatuksia, mutta toimenpiteiden hinta voi saada ihmiset toisiin aatoksiin. Tässäkin kyselyssä päästövähennystoimien hinta on yksi este ryhtyä käytännön toimiin — päästövähennystoimet ovat toistaiseksi tavanomaisia teknologiaratkaisuja kalliimpia, mikä on 56 prosentin mielestä syy olla käyttämättä uutta tekniikkaa. Ratkaisuiden käyttöönoton vaikeutta pitää vastanneista 35 prosenttia esteenä — lisääntyvä vaivanäkö on yhtä suuren joukon mielestä syy olla innostumatta uudesta tekniikasta.

Uuden tekniikan heikkoa vaikutusta ilmastonmuutoksen hidastumiseen epäilee 30 prosenttia kyselyyn vastanneita. 11 prosentin mielestä uusi tekniikka rumentaa ympäristöä.

Asennetutkimuksen tulokset luovat haasteita uuden teknologian kehittäjille. Vähähiilisten vaihtoehtojen toimivuus ja kustannustehokkuus olisi kyettävä osoittamaan, jotta kansalaiset vakuuttuisivat siitä.

Low Carbon 2050 Platform –hankkeen yhteydessä toteutetun kuluttajien asenteita mittaavan kyselyn toteutti Tietoykkönen. Kyselyyn vastasi 1000 kansalaista.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit