20.01.2015, kello 10.33

Työ- ja elinkeinoministeri Jan Vapaavuori:

Kapasiteetin riittävyys huolettaa

Jan Vapaavuori on huolissaan voimalaitoskapasiteetin riittävyydestä. Kapasiteettia tarvitaan teollisuuden kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja päästövähennystavoitteiden toteuttamiseen.

Kilpailukyvyn tukeminen, kohtuuhintainen energia ja päästöjen vähentäminen ovat elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren mielestä uuden hallituksen energiapolitiikan painopisteitä.

— Suomalaisen energiapolitiikan suuria linjoja ei tarvitse muuttaa. Samalla on kuitenkin aktiivisesti varmistettava tehtyjen linjausten mukaisen energiapolitiikan toteuttaminen, Vapaavuori toteaa.

— Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean johtopäätökset tukevat hyvin suomalaisen energiapolitiikan tavoitteina. Komitean johtopäätökset muodostavat hyvän pohjan tulevan hallituksen energiapoliittiseksi ohjelmaksi.

Investoinneilla omavaraisuuteen

Vakaan ja kohtuuhintaisen sähkön ja energian tuotannon turvaaminen ovat kilpailukyvyn kannalta keskeisiä asioita Vapaavuoren ajattelussa. Jos sähkön hintakehitys heijastelee pitkällä aikavälillä uusien investointien kustannuksia, syntyy sähkömarkkinoille uusia investointeja markkinaehtoisesti.

— Tavoitteena on vakaa ja kohtuullinen hintakehitys, ei niinkään mahdollisimman halpa hinta lyhyellä aikavälillä. Parhaiten tätä tavoitetta edistää mahdollisimman markkinaehtoinen toiminta, mitä myös Eurooppa-neuvoston 2030-linjaukset ja tavoitteet energiasisämarkkinoiden kehittämisestä tukevat.

Vapaavuoren mielestä suomalaisessa sähköntuotantokapasiteetissa on niukkuutta aina Olkiluoto 3 –voimalaitoksen valmistumiseen asti. Sen valmistumisen jälkeenkin uusia kotimaisia voimalaitoksia tarvitaan lisää.

Suomen tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus 38 prosenttiin energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Vapaavuori on tyytyväinen — Suomi on oikealla uralla ja tavoitteen toteutuminen parantaa energiaomavaraisuutta. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean asettamien tavoitteiden mukaan Suomen energiaomavaraisuus voitaisiin nostaa 50—60 prosenttiin, ydinvoima mukaan lukien jopa 80 prosenttiin.

— Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen energiaomavaraisuuden lisäämisessä parantaa huoltovarmuutta ja nostaa energiantuotannon kotimaisuusastetta.

Laajempi Jan Vapaavuoren haastattelu on luettavissa Energiauutisten painetussa versiossa 1/2015.

Teksti: Markku Laukkanen

Kuva: Lehtikuva Oy

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit

Älyvapaavuoti

Nykyisen hallituksen ei kannata neuvoa tulevaa hallitusta. Se ei voi olla tyhmempi kuin nykyinen. Yrittäkää tehdä jotakin hyvääkin loppuaikananne. Suomen onneksi aikanne loppuu.
Metsäteollisuus käyttää vai osan vuotuisesta kasvusta, ja hullut ostavat kivihiiltä, vaikka ylijäämäpuuta olisi yllin kyllin. Hake työllistäisi maaseudulla ja sehän ei tälle hallitukselle sovi.

- pe tammik. 23 19:14:32 2015