24.10.2014, kello 13.00

Energiateollisuus ry EU:n energialinjauksista:

Kilpailukyky ja huoltovarmuus keskiöön

Eurooppa-neuvoston päätökset osoittavat päättäjien kykyä ja halua sitoutua pitkän aikavälin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin. Energiateollisuus ry:n mielestä linjaukset vahvistavat vähäpäästöisen energiantuotannon asemaa.

Vuodeksi 2030 päätetty 40 prosentin päästövähennystavoite on Energiateollisuus ry:n mielestä kunnianhimoinen.

— Tehdyt päätökset ja EU-johtajien sopu vuoden 2030 tavoitteista luovat kuitenkin pitkäjänteisyyttä energiapolitiikkaan, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen.

— Samalla tavoitteiden asettelussa nousevat Euroopan kilpailukyky ja energian huoltovarmuusasiat keskiöön.

Päästövähennystavoitteiden korostaminen sekä uusiutuvan energian ja energiatehokkuustavoitteiden asettaminen linjaan päästöjen vähentämisen kanssa miellyttävät Energiateollisuus ry:tä.

— Ratkaisu antaa päästökaupalle tilaa toimia. Ristikkäiset tavoitteet, kuten massiiviset kansalliset uusiutuvan energian tuet, eivät enää rapauta markkinoiden ja päästökaupan toimintaa, Naukkarinen huomauttaa.

Eurooppa-neuvoston laatima paketti on kustannustehokas tapa saavuttaa ilmastotavoitteet — päästövähennystoimet kannattaakin aina ohjata sinne, missä ne on edullisinta toteuttaa.

— Toimiva päästökauppa kannustaa tekemään päästövähennyksiä ja ottamaan käyttöön uusiutuvaan energiaan perustuvia energiantuotantomuotoja. Samalla edistetään energiaturvallisuutta ja energiatehokkuutta, Naukkarinen toteaa.

Euroopassa käytetystä energiasta yli puolet tuodaan unionin rajojen ulkopuolelta — kolmannes tuontienergiasta on peräisin Venäjältä.

— Erityisen haavoittuva Eurooppa on kaasun suhteen. Siksi on hyvä, että uudet linjaukset korostavat myös energiaturvallisuusasioita. EU:n on kyettävä kehittämään omia sähkö- ja kaasuverkkoja ja lisäämään omien päästöttömien energialähteiden käyttöä.

Kuva: Scanstocphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit