21.06.2018, kello 10.22

Uusiutuvan energian tuotantotukijärjestelmä valmistui

Kilpailutus alkaa syksyllä

Uusiutuvaan energiaan perustuvan sähkön kilpailuttaminen käynnistyy syksyllä. Uutta järjestelmää ei tarvitse etukäteen hyväksyttää EU-komissiolla, toteaa energiaministeri Kimmo Tiilikainen.

— Uusi uusiutuvan energian tuotantotukijärjestelmä on todennäköisesti teknologianeutraalein maailmassa, toteaa ministeri Kimmo Tiilikainen.

Uusi uusiutuvan energian tuotantotukijärjestelmä nauttii eduskunnan luottamusta. Asunto-, ympäristö- ja energiaministeri Kimmo Tiilikainen on tyytyväinen eduskunnan äänestyspäätöksen. Kilpailutukseen perustuva järjestelmä hyväksyttiin eduskunnassa äänin 148—15. Järjestelmää koskeva laki tulee voimaan heti juhannuksen jälkeen 25.6.

Uusiutuvan energian tuotantotukijärjestelmä ei Tiilikaisen mukaan edellytä EU-komission notifikaatiota. Notifikaatio on menettely, jonka avulla EU-komissio tutkii sisältääkö ehdotettu järjestelmä markkinoiden toimintaa vääristäviä valtiollisia tukia. Tässä tapauksessa noudatetaan ryhmäpoikkeusasetusta. Se tarkoittaa sitä, että EU-komissiolle tehdään ilmoitus järjestelmän käyttöönotosta. Jäsenmaan ei tarvitse jäädä odottamaan komission vastausta. Tämä nopeuttaa järjestelmän käyttöönottoa.

Ylimenokauden ratkaisu

Kilpailutukseen perustuvan tukijärjestelmän avulla markkinoille on tarkoitus saada vuosittain 1,4 terawattituntia vihreää sähköä. Uusi järjestelmää myös korvaa kalliiksi käyneen syöttötariffijärjestelmän. Tiilikaisen mielestä järjestely osaltaan varmistaa sen, että Suomen ilmasto- ja energiastrategiaan kirjatut tavoitteet toteutuvat.

— Järjestelmä on kuitenkin vain ylimenokauden ratkaisu, Tiilikainen muistuttaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että jossain vaiheessa uusiutuvalla energialla tuotetun sähkö pitäisi pärjätä markkinoille omin voimin — ilman yhteiskunnan tukieuroja. Tiilikaisen mukaan tämä voisi toteutua ehkä ensi vuosikymmenellä.

Parhaat voittavat

Uuden järjestelmän mukaista tukea maksetaan ensimmäinen kerran vuonna 2020. Tukea maksetaan 12 vuotta. Tiilikainen hehkuttaa, että uusi tukijärjestelmä on "todennäköisesti maailman teknologianeutraalein tarjouskilpailu". Tukea maksetaan vain kustannustehokkaimmille ja kilpailukykyisimmille investoinneille.

— Parhaat tarjoukset voittavat. Samalla näemme, miten erilaiset uusiutuvaa energiaa hyödyntävät tuotantomuodot todellisuudessa pärjäävät, kun ne asetetaan samalle viivalle.

Tarjouskisaan voivat osallistua tuulisähköä, aurinkosähköä, biomassasähköä, biokaasusähköä ja aaltoenergiaa tuottavat laitokset. Vesivoimalaitoksia järjestelmään ei kuitenkaan kelpuutettu.

Alun perin järjestelmän avulla piti tuottaa markkinoille vuosittain kaksi terawattituntia vihreää sähköä. Kakusta nipistettiin kuitenkin pala pois, jotta valtion rahaa voitiin sijoittaa kivihiilen käytön lopettamiseen kannustavaan pakettiin. Tiilikaisen muistuttaa, että kannustepaketin avulla halutaan vähentää erityisesti kivihiilen käyttöä kaukolämmön tuotannossa.

Energiaviraston kilpailuttamisasiantuntija Roland Magnusson lupaa Energiaviraston käsittelevän ripeästi kisaan osallistuvat tarjoukset.

Energiavirasto hoitaa

Ensimmäiset uuden järjestelmän mukaiset tarjoukset vihreästä sähköstä voi jättää marraskuun 15. päivä. Aikaa tarjousten jättämiselle on kuitenkin tämän vuoden loppuun asti.

Kilpailutuksen järjestämisestä ja tarjousten käsittelystä vastaa Energiavirasto. Kisaa varten virasto aikoo kehittää sähköisen järjestelmän. Energiaviraston kilpailutusasiantuntija Roland Magnusson lupaa viraston käsittelevän tarjoukset ripeästi. Tarjousten hyväksymisestä tai hylkäämisestä päätetään heti ensi vuoden alkupuoliskolla.

— Tarjousten laadinnassa on syytä olla huolellinen. Siksi Energiavirasto järjestää alan toimijoille tiedotustilaisuuden 20.9. Helsingissä, Magnusson huomauttaa.

Tarjouskilpailuun osallistuminen edellyttää hankkeilta lainvoimaista rakennuslupaa. Oleellista on, että suunniteltu laitos kykenee tuottamaan sähköä viimeistään kolmen vuoden kuluessa. Sähköverkkoon liittymistä varten on oltava sopimus. Samalla on kyettävä osoittamaan, että laitoksen käyttöä tai investointia varten ei ole myönnetty valtiontukia.

Kilpailuun osallistuvan laitoksen on sijaittava Suomessa tai Suomen aluevesillä. Laitoksen on oltava myös "uusi". Tämä tarkoittaa sitä, että laitoksen rakentamisessa ei saa käyttää käytettyjä osia. Tuulivoimalaitoksen rakentamisessa vanhat perustukset kuitenkin kelpuutetaan — sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos taas voidaan rakentaa tarvittaessa vanhan rakennuksen sisälle.

Tarjouksia hyväksytään enintään kilpailutettavan vihreän sähkön vuosituotantoa vastaava määrä, eli 1,4 terawattituntia. Tarjouskilpailu on luonteeltaan suljettu tarjouskilpailu, jolloin tarjoaja ilmoittaa millä hinnalla ja minkälaisen määrän hän on valmis tuottamaan vuosittain vihreää sähköä.

— Kukin tarjouskilpailun voittanut sähköntuottaja saa oman tarjouksensa mukaisen preemion, Magnusson toteaa.

Jos sähkön hinta nousee markkinoilla tietyn rajan ylitse, supistuu preemion perusteella maksettava tuki. Sähköntuottaja on velvollinen tuottamaan tarjoamansa määrän sähköä. Sähköntuottaja joutuu maksamaan valtiolle korvauksia, mikäli hän ei kykene tuottamaan lupaamaansa määrää sähköä.

teksti ja kuvat Petri Sallinen

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit