13.11.2014, kello 15.53

Puheenjohtaja Matti Rintanen, Energiateollisuus ry:

Lämmitys ja liikenne päästökaupan piiriin

EU:n päästökaupan vahvistaminen on kustannustehokas tapa vähentää päästöjä. Päästökauppaa olisi kuitenkin syytä laajentaa lämmityssektorille ja liikenteeseen, toteaa Energiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Matti Rintanen.

Matti Rintanen puhui Energiateollisuus ry:n syysseminaarissa 13.11.2014.

Kukaan ei ole vielä keksinyt päästökauppajärjestelmää parempaa tapaa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kustannustehokkaasti. Siksi EU:n päätökset vahvistaa päästökauppajärjestelmää ja vähentää sen kanssa kilpailevia ohjauskeinoja ovat Matti Rintasen mieleen. Rintasen mielestä olisi syytä tutkia, voitaisiinko päästökauppaa laajentaa järjestelmän ulkopuolisille toimialoille.

— Lämmitys ja liikenne voisivat toimia myös päästökauppajärjestelmässä. Tällä hetkellä vain kaukolämmitys ja sähkölämmitys ovat päästökaupan piirissä. Nykyinen asetelma on epäoikeudenmukainen, Rintanen huomauttaa.

Laajennettu päästökauppasektori voisi toimia entistä kustannustehokkaammin. Toistaiseksi päästökauppasektorin ulkopuolelle jätettyjen toimialojen päästöjen vähentämistä varten ei ole edes keksitty kelvollisia keinoja.

Sähköverkkotoimintaan selkeä valvontamalli

Rintasen mielestä sähköverkkotoimintaa varten kehitteillä oleva Energiaviraston valvontamalli on liian monimutkainen. Rintanen epäilee, että vain harvoissa sähköverkkoyhtiöissä ymmärretään, mistä on kyse.

— Uusi valvontamalli koostuu lukuisista erillisinä kehitetyistä sanktio- ja kannustejärjestelmistä, joiden vaikutusten kokonaisarviointi on mahdotonta. Riskinä on, että sähköverkkoinvestoinnit kohdistuvat vääriin kohteisiin — esimerkiksi taantuville sähkönkäyttöalueille.

Sähköverkkoliiketoiminnan sallittua tuottotasoa olisi myös syytä nostaa, jotta alalle saataisiin uusia pääomia. Sähkömarkkinalain tuoreet muutokset ja kehitteillä oleva valvontamalli asettaa sähköverkkoliiketoiminnalle runsaasti investointeja aiheuttavia uusia velvoitteita.

— Alalla on laskettu, että seuraavan viiden vuoden aikana suomalaisiin sähköverkkoihin on kyettävä investoimaan yli neljä miljardia euroa.

Rintasen mielestä energia-alan ja sähköverkkoliiketoimintaa valvovan viranomaisen välille olisi saatava nykyistä laadukkaampaa vuoropuhelua.

— Selkeä valvontamalli ja kannattava verkkoliiketoiminta ovat koko kansakunnan etu.

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit

Mikä sähkölämmitys ?

Ihmettelen vaan mitä tässä tarkoitetaan sähkölämmityksellä, on muka päästökaupan piirissä. Sähkön tuotanto on päästökaupan piirissä.

- ke marrask. 19 11:50:03 2014