26.01.2015, kello 10.47

REMIT-asetus voimaan ensi syksynä

Läpinäkyvyyttä energiatukkumarkkinoille

Sähkö- ja maakaasutuotteiden tukkumarkkinoiden läpinäkyvyys paranee, kun kaupankäyntiä säätelevä REMIT-asetus otetaan käyttöön ensi syksynä.

Sähköä ja maakaasua koskevat tukkumarkkinakaupat on raportoiva ensi syksystä alkaen. Raportointivaatimuksen taustalla on koko EU:n kattava REMIT-asetus. REMIT-asetuksen tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä energiatuotteiden tukkumarkkinoilla. Läpinäkyvyyttä lisäämällä voidaan estää sisäpiirikaupankäynti ja markkinamanipulaatio — hintojen keinotekoinen vedätys.

Työkaluna on jatkuva tiedonkeruu tehdyistä kaupoista. Tukkumarkkinatuotteilla kauppaa käyvien on myös rekisteröidyttävä — Suomessa kansallista rekisteriä ylläpitää Energiavirasto. Rekisteri sisältää tietoa mm. kauppaa käyvien osapuolten keskinäisistä riippuvuussuhteista. Rekisteröityminen alkoi viime vuoden lokakuussa — markkinaosapuolet voivat rekisteröityä järjestelmään itselleen sopivan aikataulun mukaan.

REMIT-asetuksen sisältö perustuu pitkälti pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta saatuihin kokemuksiin. Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla REMIT-asetuksen kaltainen käytäntö omaksuttiin alkujaan vapaaehtoisena järjestelynä — REMIT-asetuksen myötä käytäntö sai juridisen aseman.

REMIT-asetus säätelee energiatuotteilla tapahtuvaa kaupankäyntiä EU-alueen tukkumarkkinoilla. Säätely koskee maakaasukaupan ja sähkönkaupan tuotteita ja toimijoita. Sähkömarkkinoilla REMIT-asetuksen piirissä ovat sähköntuottajat, sähkökauppiaat ja trading-yhtiöt. Myös energiajohdannaisilla kauppaa käyvät yritykset, mutta myös siirtoverkojen haltijat kuuluvat REMIT-järjestelmään. Jos sähkön loppukäyttäjän yksittäisen kulutuskohteen sähkönkäyttökapasiteetti ylittää vuosittain 600 gigawattituntia, on loppukäyttäjä REMIT-asetuksen piirissä. Maakaasumarkkinaosapuolista REMIT-järjestelmän piiriin kuuluvat mm. maakaasun myyjät ja ostajat, maakaasun rahtaajat ja laivaavat sekä sijoituspalveluyhtiöt.

REMIT-asetus velvoittaa jäsenvaltiot säätämään kansallisessa lainsäädännössä rangaistuksista, mikäli joku osapuoli käyttää kaupankäynnissä kiellettyjä menetelmiä tai laiminlyö raportointivelvoitteet. Rangaistuksina käytetään seuraamusmaksuja, rikemaksuja tai julkista varoitusta.

REMIT-asetuksen aikataulu

— täytäntöönpanomääräykset voimaan 7.1.2015
— velvoite raportoida markkinapaikoilla tehdyt tukkumarkkinakaupat ja markkinapaikoille jätetyt tarjoukset 7.10.2015 alkaen
— velvoite raportoida muut raportoitavat tukkumarkkinakaupat 7.4.2016 alkaen 

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit