23.05.2018, kello 12.33

Potkua pohjoismaisille markkinoille?

Lisää älyä ja yhteistyötä

Pohjoismaista voitaisiin kehittää maailman älykkäin vähäpäästöinen energiamarkkina-alue. Samalla vahvistettaisiin pohjoismaista kilpailukykyä. Näin toteaa Pohjolan yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja kaupunkeja edustava Climate Leadership Coalition (CLC).

Energiamarkkinoilla on kovat muutospaineet. Pelkästään sääriippuvaisen sähköntuotannon kysynnän kasvaminen aiheuttaa haasteita sähkön tuotannon ja kysynnän hallinnassa.

— Samalla monet toiminnot sähköistyvät. Liikenne, lämmitys ja jäähdytys tarvitsevat aikaisempaa enemmän sähköä. Lisäksi teollisuuden prosessit integroituvat osaksi sähkömarkkinoita. Myös sähkön tuottajien ja sähköyhtiöiden asiakkaiden roolit muuttuvat, toteaa CLC:n kehitysjohtaja Kaisa Hernberg.

— Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla tarvitaan uutta lainsäädäntöä, liiketoimintamalleja, mutta myös uusia markkinapaikkoja. Kaikki tämä olisi järkevintä suunnitella yhteispohjoismaisena yhteistyönä.

Pohjoismaissa toimivat yritykset toivovat hallitusten panostavan yhteisiin standardeihin, verotuksen yhtenäistämiseen ja energiapalveluliiketoimintamallien kehittämiseen. Julkiset infrastruktuurit olisi myös syytä avata yhteisiksi innovaatioalustoiksi. Lisäksi sähkön siirtoverkkoja olisi vahvistettava ja kehitettävä.

— Uutta teknologiaa ja uusia ratkaisuita käytetään Pohjoismaissa jo runsaasti. Nyt tarvitaan kuitenkin kokoavaa otetta, jotta uudistukset eivät jäisi yksittäisten kohteiden tasolle. Jos koko markkina-aluetta kehitetään yhtenäisenä kokonaisuutena, niin silloin syntyy myös vientikelpoisia innovaatioita, toteaa CLC:n toiminnanjohtaja Jouni Keronen.

— Pohjoismaiselle yhteistyölle on nyt erityisen suuri tarve. Energia-alan harmonisointi loisi mielenkiintoisen pohjoismaisen markkinan, kuten aikanaan yhteispohjoismaisen Nordpool-sähköpörssin käynnistäminen synnytti, muistuttaa Climate Leadership Coalition hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth.

— Tällä hetkellä Pohjoismaissa käytössä olevat energiatehokkuuteen ja digitalisointiin liittyvät standardit poikkeavat toisistaan, myös yksityiskohtainen tilannekuva puuttuu. Yhteispohjoismaiseen kehitystyöhönkään ei ole suunnattu riittävästi osaavia resursseja.

CLC haluaisi korjata puutteen perustamalla yhteistyöryhmän, jonka toiminta rahoitettaisiin julkisin ja yksityiseltä sektorilta kerättävin varoin.

teksti Petri Sallinen / kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit