31.10.2014, kello 10.03

MTK julkaisi energiateesinsä

Nouseeko Suomi suosta?

MTK:n mielestä Suomi voisi olla energiaomavarainen vuonna 2040. Kivihiilen käyttö voitaisiin lopettaa kokonaan vuoteen 2025 mennessä ja kehittyneistä biopolttoaineista nousee uusia vientituotteita.

MTK:n ”Nostetaan Suomi suosta” –ohjelma perustuu biotalouden kasvattamiseen ja uusiutuvien luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön.

MTK:n ”Nostetaan Suomi suosta” –ohjelma on eduskuntavaaleihin tähtäävä teesikokoelma, joka sisältää myös energiapoliittisia linjauksia. MTK:ssa uskotaan, että Suomi voisi olla energiaomavarainen jo vuonna 2040. Tämä tarkoittaa sitä, että kotimaisten biopolttoaineiden kehittämiseen ja käyttöön panostetaan kunnolla. Biopolttoaineiden lisääntyvä tuotanto ja käyttö parantaisivat kauppatasetta, mutta MTK arvelee kehittyneistä biopolttoaineista syntyvän myös merkittäviä vientituotteita. Kivihiilen käytöstä voitaisiin luopua kokonaan vuonna 2025. Samalla fossiilisten liikennepolttoaineiden tuontia vähennettäisiin merkittävästi nykyisestä.

MTK toteaa, että energiainvestoinnit on suunnattava ensisijaisesti ilmaston kannalta kestäviin energiamuotoihin. Näitä ovat metsäenergia, turve, maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivutuotteet sekä kotieläintilojen lanta. Maatilojen ja hajautetun energiantuotannon kaikki hallinnolliset esteet olisi kuitenkin purettava. Myös turpeen, metsäenergian ja maatiloilla tuotettavan energian kilpailukykyä haittaavat verot ja maksut olisi poistettava.

MTK:n mielestä energiapolitiikka ei voi olla enää pelkästään suurtuotantoa suosivaa.

— Valtion on varmistettava se, että hajautettu ja paikallisiin vahvuuksiin perustuva energiatuotanto saadaan vauhdikkaaseen kasvuun. Hajautettu tuotanto varmistaa energiansaannin myös poikkeustilanteissa, MTK:sta todetaan.

Suomesta voidaan kehittää uusituvan energian mallimaa, jota vihreät elinkeinot tukevat. Ilmasto- ja energiapolitiikan pitäisi olla kuitenkin kannustavaa ja kustannustehokasta.

— Ilmastosopimuksilla ei saa vaarantaa Suomen maa- ja metsätalouden kasvutavoitteita, MTK huomauttaa.

MTK on laskenut, että biotalouteen voi parhaimmillaan syntyä 100 000 uutta työpaikkaa. Biotalouden vahva ja kestävä raaka-ainepohja perustuu suomalaiseen perhemetsätalouteen.

— Energiapolitiikka pitäisi ryhtyä uudistaman heti eduskuntavaalien jälkeen, MTK toteaa.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit