20.01.2015, kello 13.19

Ilmatieteen laitoksen Petteri Taalas:

Päästökauppa kaipaa nopeaa uudistamista

Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja ja Fortumin hallituksen jäsen Petteri Taalas kaipaa nopeita uudistuksia päästökauppajärjestelmään. Investointeja varten tarvitaan selkeä hintasignaali.

— Päästöoikeuksien korkeampi hinta vähentää uusiutuvan energian tukien tarvetta. Samalla päästöoikeuksien myymisestä saatavat huutokauppatulot lisäävät EU:n jäsenvaltioiden tuloja, mikä taas vähentää paineita korottaa kansallisia veroja, Petteri Taalas toteaa.

Taalas puhui Brysselissä Eurelectricin ja Eurogasin seminaarissa, jossa käsiteltiin EU:n päästökauppajärjestelmän uudistamista.

— Hiilineutraalin tulevaisuuden eteen työtä tekevät yritykset tarvitsevat selkeän hintasignaalin, johon tulevaisuuden investoinnit voidaan perustaa, Taalas muistuttaa.

Taalaksen mielestä päästökauppajärjestelmään suunniteltu vakausmekanismi (MSR) pitäisi ottaa aikaistettuna käyttöön jo vuonna 2017. Samalla päästöoikeusmarkkinoilta väliaikaisesti poistetut 900 miljoonaa päästöoikeutta pitäisi palauttaa markkinoille.

EU:n päästökaupan vakausmekanismia koskeva ehdotus on parhaillaan europarlamentin ja Eurooppa-neuvoston käsittelyssä. Päästökauppajärjestelmä on Euroopan unionin ensisijainen työkalu kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

— Vakausmekanismin pikainen käyttöönotto on tärkeä askel päästökauppajärjestelmän uskottavuuden palauttamiseksi, Taalas huomauttaa.

Tällä hetkellä EU:n päästökauppajärjestelmän ongelma on päästöoikeuksien ylitarjonta, mikä on pitänyt päästöoikeuksien hinnan alhaalla. Asetelma ei kannusta investoimaan vähäpäästöisiin energian tuotantomuotoihin. Samalla lähes kaikki uusiutuvaan energiaan perustuvat sähköntuotantoinvestoinnit perustuvat julkisiin tukiin.

— Tulevaisuudessa vähäpäästöiseen energiantuotantoon on investoitava valtavasti, jotta ikääntyvät voimalaitokset voidaan korvata ja jotta päästövähennystavoitteet voidaan saavuttaa, Taalas muistuttaa.

— Investointien kannalta ennustettavuus ja toimintaympäristön vakaus pitkällä aikavälillä ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Taalaksen mielestä juuri päästökaupan vakausmekanismi toisi kaivattua vakautta ja ennakoitavuutta päästöoikeusmarkkinoille. Tästä hyötyvät sekä sähkön käyttävät että sähkön tuottajat — samalla unionin päästövähennystavoite toteutuu.

— Hyvin toimiva päästökauppajärjestelmä parantaa vähäpäästöisten teknologioiden kilpailukykyä ja mahdollistaa ilmastotavoitteiden saavuttamisen kustannustehokkaasti.

Taalas muistuttaa, että päästökauppajärjestelmän uudistuksen yhteydessä eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyky on pidettävä mielessä.

— Päästöistä aiheutuvat kustannukset täytyy kompensoida Euroopan energiaintensiiviselle teollisuudelle, mikäli EU:n kilpailijamaissa vastaavanlaista järjestelmää ei ole käytössä.

Kuva: Lehtikuva Oy

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit