11.02.2015, kello 12.43

Hajautetun sähköntuotannon yleistyminen tuo haasteita

Perinteiset liiketoimintamallit uhattuina

Hajautettujen sähköntuotantojärjestelmien yleistyminen voi tehdä suuren loven sähköyhtiöiden tulorahoitukseen. Samalla sähköyhtiöiden on kehitettävä uusia liiketoimintamalleja.

Sähkön kysyntä ja sähkön hankkiminen sähköyhtiöiden verkoista voi muuttua tulevaisuudessa radikaalisti. Hajautettujen, pienimuotoisten energiantuotantojärjestelmien yleistyminen ja rajut panostukset energiatehokkuuteen voivat aiheuttaa vuosittain jopa 61 miljardin euron tulonmenetykset eurooppalaisille energiayhtiöille vuoteen 2025 mennessä. Näin todetaan tuoreessa konsulttiyhtiö Accenturen Digitally Enabled Grid -tutkimuksessa.

Tutkimukseen haastateltiin 85 energiayhtiön johtajaa eri puolilta maailmaa, yhteensä 20 eri maasta. Tulosten perusteella 61 prosenttia johtajista uskoo uudenlaisen hajautetun energiantuotannon pienentävän energiayhtiöiden liikevaihtoa huomattavasti tai kohtalaisesti tulevaisuudessa. Näin ajattelevien määrä on kasvanut — viime vuonna samalla tavalla ajatteli 43 prosenttia vastaajista.

— Seuraavan kymmenen vuoden aikana sähköverkoista hankitun sähkön kysynnän lasku aiheuttaa energiayhtiöille tulonmenetyksiä, toteaa Accenturen energiatoimialan johtaja Olli-Pekka Lumijärvi.

Syynä on hajautetun energiantuotannon ja energiatehokkuusteknologioiden kilpailukyvyn selvä paraneminen. Niiden käyttöönottoa ei tulevaisuudessa tarvitse tukea julkisin varoin, samalla niiden markkinaosuus kasvaa. Tämä tarkoittaa sitä, että moni sähköyhtiön asiakas kykenee tuottamaan osan tai merkittävän osan käyttämästään energiasta itse.

— Tähän ohjaa etenkin kuluttajien asenteissa tapahtuvat muutokset, teknologioiden aiempaa edullisempi hinta ja sähkön hinnan nousu. Näin tulee tapahtumaan myös Suomessa.

Hajautettujen energiantuotantomuotojen yleistyminen ei Accenturen tekeminen analyysien perusteella kuitenkaan tarkoita sitä, että sähkönkäyttäjät irtaantuisivat sähköverkosta tai että energiaverkon rooli kutistuisi pelkäksi varajärjestelmäksi.

— Taloudellisista syistä sähköverkoissa kannattaa olla kiinni, Lumijärvi huomauttaa.

Tällä hetkellä 79 prosenttia kyselyyn vastanneista energiayhtiöiden johtajista ei usko, että sähköverkosta irtaantuminen olisi kustannustehokasta ennen vuotta 2030 ilman julkista tukea. Arvioiden mukaan vain 11 prosenttia kuluttajista Euroopassa ja 12 prosenttia Yhdysvalloissa voisi olla energiaomavaraisia vuoteen 2035 mennessä.

Aurinkopaneelien hinta halpenee

Yhdysvalloissa aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö kilpailee jo monissa osavaltioissa kustannustehokkaasti perinteisesti tuotetun sähkön kanssa. Ensi vuonna Australiassa saavutetaan sama tilanne. Accenturen analyysin mukaan aurinkopaneeleiden käytön kannattavuus paranee lähivuosina myös monissa EU-maissa — Suomea ja Espanjaa lukuun ottamatta. Suomessa aurinko ei paista riittävästi ja Espanjassa aurinkoteknologian käyttöä on rajoitettu.

— Energiayhtiöiden kuolemankierteestä ei vielä ole sentään kyse, mutta uusien teknologioiden yleistyminen on todellinen uhka sähköyhtiöiden perinteisille liiketoimintamalleille, Lumijärvi analysoi.

— Taloudellisen paineen lisäksi tämä aiheuttaa huomattavia haasteita sähköyhtiöiden toiminnalle, lisää sähköverkon teknistä rasitusta sekä avaa energiatuotteiden ja -palveluiden markkinat uudenlaiselle kilpailulle ja uudenlaisille toimijoille.

Häiriöt lisääntyvät — kilpailu kiristyy

Sähköverkon häiriöiden uskotaan lisääntyvän, kun hajautettua ja uusiutuvia energiantuotantomuotoja liitetään sähköverkkoon. Näin arvioi 61 prosenttia kyselyyn vastanneista energiayhtiöiden johtajista. Vuosi sitten näin uskoi 41 prosenttia vastanneista. Yli puolet vastanneista (53 prosenttia) uskoo myös uusiutuvien energialähteiden laajamittaisen käyttöönoton lisäävän sähkökatkosten määrää — aikaisemmin näin ajatteli 33 prosenttia vastanneista.

Vastaukset ennakoivat kilpailun kiristyvän hajautettuun energiantuotantoon liittyvissä asioissa — 87 prosenttia vastanneista arvioi näin. Lähes yhtä suuri joukko uskoo energiatehokkuuteen ja kysyntäjoustoihin liittyvillä toimialoilla kilpailun kiristyvän, kuten sähköajoneuvomarkkinoilla ja niihin liittyvän latausinfrastruktuurin rakentamisessa.

— Sähköyhtiöiden täytyy muuttaa liiketoimintamallejaan, muuten ne eivät selviä kysynnässä tapahtuvista huomattavista muutoksista, Lumijärvi toteaa.

— Monimutkaistuvan ja hajaantuneemman sähköverkon hallintaa tulisi helpottaa luomalla jakelujärjestelmän käyttöpalveluja. Samalla sähköverkkoyhtiöiden on panostettava aktiiviseen vuoropuheluun verkon toimintaa säätelevien viranomaisten ja lainsäätäjien kanssa.

Lumijärven mielestä tärkeitä toimenpiteitä ovat myös hinnastorakenteen uudistaminen, uusien markkinoiden avaaminen ja energiatukien huomioon ottaminen liiketoiminnan kehittämisessä. Lisäksi sähköverkon automatisoinnin optimointi, sensoriteknologia ja reaaliaikainen tietojen analysointi tarjoavat mahdollisuuksia uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.

Tietoja tutkimuksesta
Accenturen Digitally Enabled Grid -tutkimus kartoitti digitalisoituvan energiaverkon haasteita ja mahdollisuuksia. Energiayhtiöiden johtajia haastateltiin yhteensä 85 kappaletta 20 eri maassa. Mukana olivat Alankomaat, Australia, Belgia, Brasilia, Espanja, Etelä-Afrikka, Indonesia, Intia, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Kiina (ja Hongkong), Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Thaimaa ja Yhdysvallat. Tutkimuksen voi ladata omalle koneelle täältä.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit