13.02.2015, kello 10.45

Bioenergia ry julkaisi energiateesinsä

Puolet kotimaista

Puolet Suomessa tuotetusta energiasta voidaan tuottaa kotimaisilla energiaraaka-aineilla vuonna 2030, mikäli Bioenergia ry:n visio toteutuu.

Energian ostaminen ulkomailta maksaa suomalaisille vuosittain lähes seitsemän miljardia euroa. Tuontienergialaskusta voitaisiin lohkaista kolmen miljardin euron viipale Suomen kansantaloutta piristämään, mikäli energian tuotannossa lisättäisiin kotimaisten energiaraaka-aineiden käyttöä. Bioenergia ry:n mielestä 50 prosentin energiaomavaraisuuden toteutuminen vuonna 2030 olisi täysin mahdollista. Viime vuonna kotimaisen energian osuus oli 35 prosenttia.

Puolet suomalaista –skenaarion mukaan kotimaisilla energiaraaka-aineilla olisi korvattava tuontipolttoaineita useilla eri sektoreilla. Puuenergian käyttöä voitaisiin lisätä erityisesti liikenteessä sekä sähkön ja lämmön tuotannossa. Sähkön ja lämmön tuotannossa puu ja turve korvaisivat fossiilisia tuontipolttoaineita, maakaasua ja etenkin kivihiiltä. Tieliikenteessä öljyn sijasta käytettäisiin biopohjaista dieselillä ja biokaasua — lentokoneissa voidaan myös lisätä biopolttoaineiden käyttöä.

— Energiaomavaraisuus ei kasva, jos puulla korvataan toista kotimaista polttoainetta — turvetta, Bioenergia ry muistuttaa.

Turpeen käyttö on laskenut energian tuotannossa voimakkaasti viime vuosina. Bioenergia ry haluaisi palauttaa sen käytön 2000-luvun hyvien vuosien tasolle.

Puuenergia ja turvetuotanto työllistävät erityisesti työttömyysalueilla. 15 000 uuden työpaikan syntyminen nostaisi alalta elantonsa saavien määrän 45 000 henkilöön. Bioenergiaa käyttävien uusien voimalaitosten, lämpökattiloiden, biojalostamoiden, koneiden ja laitteiden hankinta taas toisi alalle noin 4,5 miljardin euron investoinnit.

— Puolet suomalaista –skenaarion toteuttaminen edellyttää kotimaisten polttoaineiden saatavuuden turvaamista ja bioenergian kilpailukyvyn parantamista, Bioenergia ry huomauttaa.

— Siksi nuorten metsien hoitohakkuita lisäävän Kemera-tuen käyttöä olisi jatkettava. Samalla turvetuotannon lupamenettelyä olisi yksinkertaistettava ja nopeutettava. Turvevero olisi poistettava ja metsähakkeen käytön tukea olisi nostettava.

Suomalaisen bioenergia-alan vahvuuksia

1. Ala yhdistää poikkeuksellisella tavalla teknologiaosaamista ja energian tuotantoa
2. Ketjun jokaiseen kohtaan liittyy suomalaista teknologiaosaamista
3. Vientimahdollisuudet

Puolet kotimaista –visio on ladattavissa täältä.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit