07.11.2018, kello 10.47

IEA:n globaali ennuste vuoteen 2023

Yli 1000 GW uutta uusiutuvaa

Maailmassa voidaan asentaa yli 1 000 GW uusiutuvan energian sähköntuotantokapasiteettia seuraavien viiden vuoden aikana, arvioi Kansainvälinen Energiajärjestö IEA. Se on enemmän kuin koko EU:n sähköntuotannon kapasiteetti.

IEA:n tuoreimmassa uusiutuvan energian markkina-analyysissa ja ennustuksessa päädytään parhaimmillaan jopa 1 300 GW:n kapasiteetin lisäykseen vuoteen 2023 mennessä. Se on käsittämättömän paljon, kun määrää verrataan esimerkiksi Suomen sähköntuotantokapasiteettiin, joka on noin 12 GW.

Jopa kaikista varovaisimmassa arviossaan energiajärjestö päätyy 1 000 GW:n tasolle perustellen sitä aurinkoenergian jatkuvalla buumilla ja entistä mukautuvammalla julkisen vallan politiikalla. Myönteinen näkemys puhdasta energiaa kohtaan tulee kuitenkin varoituksen sanan kera niin, että julkisen vallan tuen lisäksi tarvitaan markkinaehtoisuutta, jotta investoinnit ja rakentaminen jatkuvat katkeamatta.

IEA:n mukaan aurinko-, tuuli ja vesivoima jatkavat voittokulkuaan maakaasun ja hiilen kustannuksella seuraavien viiden vuoden aikana. Maakaasulla tuotettu sähkö joutuu puristuksiin paitsi entistä kilpailukykyisempien aurinko- ja tuulienergioiden myös halvan hiilen kanssa.

Mutta huolimatta siitä, että uusiutuvan energian tuotannon osuus koko globaalista sähköntuotannosta nousee 30 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä, kasvava hiilen käyttö Aasiassa tarkoittaa saastuttavimman fossiilisen polttoaineen jäämistä sähköntuotannon suurimmaksi energialähteeksi.

Vesivoiman ennustetaan kasvavan 12 prosenttia vuosina 2018-2023 ja olevan yhä suurin uusiutuvan sähkön energialähde katsantokauden lopussa. Tuulivoiman odotetaan lisäävän osuuttaan kahdella kolmanneksella ja osuuden nousevan 7 prosenttiin. Aurinkoenergian osuus kolminkertaistuu ja sähköntuotannossa se kohonnee kolmanneksi suurimmaksi uusiutuvan energian lähteeksi ohittaen bioenergian.

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: iStock

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit