06.06.2018, kello 10.04

Eurelectricin rohto ilmastotalkoisiin

EU:n tuntuva lisäsähköistäminen

Jotta EU saavuttaisi omalta osaltaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet, tarvitaan unionissa roimaa sähkön lisäämistä liikenteessä, rakennuksissa ja teollisuudessa. Tällaiseen tulokseen on päätynyt eurooppalaista sähköalaa edustava Eurelectric tuoreessa selvityksessään “Decarbonisation pathways”.

Järjestö esitteli tutkimustaan hiilineutraaliuteen vievistä poluista vuosikokousseminaarissaan Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa alkuviikosta. Tutkimus kattaa sataprosenttisesti EU:n kokonaisenergian loppukulutuksen ja paljastaa sähköistämisen ja hiilineutraaliuden läheisen yhteyden.

Tutkimuksen keskeinen johtopäätös on, että saavuttaakseen 95 prosentin päästövähennystavoitteen vuoteen 2050 mennessä, EU:n on katettava sähköllä vähintään 60 prosenttia kokonaisenergian loppukulutuksesta. Tähän päästään 1,5 prosentin vuosittaisella sähkön käytön kasvulla ja samanaikaisella 1,3 prosentin vuosittaisella kokonaisenergian vähennyksellä.

- Kustannustehokkaan uusiutuvan energian ja varastoinnin kehittämisen avulla sähköllä voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kaikilla aloilla ja saada näin EU:n talous puhtaammaksi ja kilpailukykyisemmäksi, Eurelectricin hallituksen puheenjohtajana toimiva Enelin toimitusjohtaja Francesco Starace totesi selvityksen julkistustilaisuudessa.

- Eurooppalaisilla instituutioilla on ratkaiseva rooli hiilineutraaliuteen tähtäävän politiikan muotoilussa. Siksi tarvitaan pikaisia toimia, jotta käännettä sähköisempään energiaskenaarioon voidaan edistää tehokkaasti, Starace lisäsi.

Jäsenmailla oltava omat polkunsa ja tavoitteensa

EU:n täysi hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä edellyttää liikenteessä ja rakennuksissa 63 prosentin sähköistämisastetta ja teollisuusprosesseissa vastaavasti 50 prosentin astetta. Pääsy tähän tavoitteeseen edellyttää sitä, että eri jäsenmailla on oltava omat polkunsa ja omiin lähtökohtiinsa asetetut tavoitetasot.

Energiapaletti, taloustilanne ja teolliset toiminnot vaihtelevat maasta toiseen, mikä edellyttää räätälöityjä polkuja ja tavoitetasoja. Esimerkiksi Puolassa hiilestä luopuminen on vahvasti kiinni siitä, onko saatavilla tarpeeksi kaupallista siirtymäteknologiaa, selvityksessä todetaan.

- Todellinen hiilineutraalius vaatii ennennäkemättömiä ponnisteluja. Avain menestykseen löytyy siitä, että poliittinen ohjaus kohtelee reilusti siirtymää ja antaa tilaa alueellisille sävyille, Eurelectrin pääsihteeri Kristian Ruby sanoo.

Ala tähtää hiilineutraaliksi hyvissä ajoin ennen vuotta 2050

Tutkimus syntyi prosessina, jossa konsultoitiin kattavasti eurooppalaisia energiayhtiöitä ja paljon sähköä käyttäviä teollisuudenaloja. Analyysin teossa Eurelectricin tukena oli McKinsey & Company. Selvityksen taustana oli Euroopan sähkösektorin viime joulukuussa antama julkilausuma, jossa ala sitoutui nopeuttamaan siirtymistahtia hiilineutraaliksi hyvissä ajoin ennen vuotta 2050.

Seuraavaksi Eurelectric aikoo selvittää joukon yksityiskohtaisia polkuja, joilla alan hiilineutraalius voidaan saavuttaa ennen vuotta 2050. Nyt julkistetun tutkimuksen etujärjestö toivoo edistävän keskustelua EU:n pitkän ajan ilmastostrategiasta.

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: iStock/ Eurelectric

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit