31.10.2018, kello 15.03

Energia-alalta kirjelmä EU:lle

Tiukka yksityisyyssuoja huolettaa

EU:ssa keskustelun kohteena oleva ehdotus yksityisyyden suojan tiukentamisesta huolestuttaa energia-alaa. Toteutuessaan sen arvioidaan vahingoittavan erityisesti puhtaan energian sektoria, joka toimii lähes täysin asiakkaiden älymittareista kerättävän tiedon varassa.

Ehdotettujen säännösten mukaan kuluttajien olisi annettava energiayhtiöille lupa kerätä älymittareista asiakasta koskevaa tietoa. Lisäksi kuluttaja voisi peruuttaa luvan milloin tahansa ilmoittamatta siitä etukäteen energiayhtiölle.

Tämä tekisi uudet energiapalvelut käytännössä mahdottomiksi, toteaa energiateollisuuskoalitio kirjelmässään, jonka se toimitti keskiviikkona 24.10. EU:n puheenjohtajamaan Itävallan innovaatio- ja teknologiaministeri Norbert Hoferille, digitaalisesta taloudesta ja yhteiskunnasta vastaavalle komissaari Mariya Gabrielille sekä ilmasto- ja energiakomissaari Miguel Aries Canetelle.

Kirjelmän olivat allekirjoittaneet eurooppalaista energia-alaa edustava Eurelectric, digitaalisten ja keskitettyjen energiaratkaisujen liiketoimintajärjestö smartEn, mittausteollisuuden yhtymä ESMIG, Euroopan lämpöpumppujärjestö EHPA, aurinkoenergialiitto SolarPower Europe ja energian vähittäismyyjiä edustava European Energy Retailers-liitto.

- Miltei kaikki energia-alan edistykselliset liiketoimintamallit perustuvat kulutuksen, olosuhteiden ja tiedon mittaamiseen, kirjelmässä painotetaan ja esitetään huoli yksityisyyssuojalain muuttamisesityksistä.

Uudet energiapalvelut nojaavat erityistietoon

Koalition varoitus kuvastaa muutosta, joka on käynnistymässä digitaaliseen yksityisyyden suojaan liittyvässä julkisessa keskustelussa. Tähän asti huolet tietosuojasta ovat keskittyneet pääasiassa ihmisen käyttäytymiseen internetissä, sosiaalisessa mediassa, mainoksissa sekä Uberin tai AirBnb:n tapaisissa alustoissa.

Sähkön digitalisaation myötä keskustelu on nyt tullut myös energiamaailmaan.

- Yksityisyyden suojan sääntely ei ole vain evästeitä tai nettimainontaa, vaan sillä voi olla myös kauaskantoisia seurauksia energiasektorin uusille liiketoimintamalleille, sanoo smartEnin toimitusjohtaja Frauke Thies.

- Edistykselliset energiapalvelut nojaavat erityistietoon, kuten energian johtojärjestelmiin, sähköisen liikenteen palveluihin ja älykkäisiin kotisovelluksiin, jotka säästävät rahaa ja edistävät tavoitetta puhtaaseen energiaan, Thies totesi EURACTIV-julkaisulle.

Entisenä Greenpeacen puhtaan energian kampanjavastaavana Frauke Thies tuntee hyvin julkisen huolen digitaaliajan yksityisyydestä. Mutta hänen mukaansa sääntelyesitys menee liian pitkälle ja hankaloittaisi palvelujen tuottamista niissäkin tilanteissa, joissa asiakas on tilannut palveluita.

- Eurooppalaisia on suojeltava ei-toivotulta tiedolta, mutta nyt esillä oleva sääntelyluonnos on yliampuva kyseenalaistamalla nekin palvelut, joille on selvää kysyntää, Thies korostaa.

Energiakoalitio haluaisi esimerkiksi rajoittaa digitaalisen sääntelyn koskemaan vain evästeitä. Se katsoo myös, että digitaalisessa sääntelyssä eri toimialoja pitäisi kohdella eri tavoin. Erityisesti energia-alalle nyt esitetyt yleiset kiellot eivät sellaisenaan sovi.

Kuluttajapuoli kauhuissaan energia-alan vaatimuksista

Kuluttajia edustava järjestöpuoli on taas uuden sääntelyesityksen takana, eikä allekirjoita energia-alan näkemyksiä lainkaan – päinvastoin, sanoo olevansa niistä kauhuissaan.

- Antamalla kuluttajalle oikeuden päättää siitä, voiko energiayhtiö käyttää kuluttajan tietoja ei ole yliampuva, sen pitäisikin olla normi, eurooppalaisen kuluttajajärjestön BEUCin energiasta vastaava johtaja Monika De Volder sanoo.

Hänen mukaansa liiketoimintojen, kuinka älykkäitä ja edistyksellisiä ne sitten ovatkaan, pitäisi kunnioittaa ihmisten yksityisyyttä eikä sen suhteen pitäisi tehdä minkäänlaisia kompromisseja. On melkoisen shokeeraavaa väittää, että liiketoimintamallin puolustaminen on tärkeämpää kuin ihmisen yksityisyys, De Volder jatkoi EURACTIVelle.

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: Schutterstock

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit