19.03.2019, kello 11.31

Uusi tutkimus päättelee

Vedystä vetoapua energiamuutokseen

Tuoreen tutkimuksen mukaan uusiutuvilla tuotetusta vedystä voi tulla sähköä täydentävä energian välittäjä, joka edistää teollisten raaka-aineiden ja lämmön hiilineutraaliutta. Lisäksi se voi tarjota sähkön pitkäaikaisia varastointiratkaisuja.

Riskien hallintaa ja laadunvarmistuspalveluita energiayhtiöille tarjoavan DNV GL:n selvityksen mukaan vety on ainutlaatuinen hiilivapaa energian välittäjä, jota voidaan käyttää lämmityssovelluksiin ja sähkön pitkän ajan varastointiin. Kun sitä käytetään uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetun sähkön kanssa, lopullinen energian välittäjä on ”hiilivapaa vihreä” vety.

- Jotta edullisia vetysovelluksia saadaan aikaiseksi keskipitkällä aikavälillä, tarvitaan erittäin rohkaisevia viestejä globaalin energianmuutoksen kiihdyttämisestä, sanoo DNV GL-Energyn teknologia- ja innovaatiojohtaja Lucy Craig.

- Tutkimuksemme osoittaa, että vihreä vety soveltuu erittäin hyvin ylijäämäsähkön käsittelyyn, mihin uusiutuvan energian nopea kasvu antaa hyvät edellytykset tulevina vuosina. Elektrolyysin yhteydessä vety on osoittautunut olevan taloudellisesti mahdollinen ratkaisu lämmitys- ja varastointiratkaisujen hiilineutralisoimiseen, Craig jatkaa.

Tarvitaan paljon uusiutuvilla tuotettavaa ylijäämäsähköä

DNV-GL uskoo tuuli- ja aurinkoenergian jatkuvan kasvun takaavan sen, että vihreän vedyn taloudellinen läpimurto toteutuu lähitulevaisuudessa. Yhtiön energiamuutoskatsaus ennustaa, että aurinko- ja tuulienergia sekä vesivoima yhdessä kattavat maailman sähköntuotannosta 80 prosenttia vuonna 2050.

Tutkimuksessa päätellään, että päästöttömän kapasiteetin kasvaessa mahdollisuudet hyödyntää sen tuottamaa edullista sähköä laajenevat ja voidaan välttää se, että tuotantoa ei mene hukkaan esimerkiksi erittäin tuulisina päivinä. Aluksi uusiutuvan sähkön käyttökohteena voi olla lämmitys, sitten päivittäinen patterivarastointi ja lopulta muuntaminen vihreäksi vedyksi.

DNV-GL:n mukaan taloudellisesti kannattava vedyn energian välitys edellyttää kahta asiaa. Ensinnäkin tarvitaan runsaasti uusiutuvien energialähteiden tuottamaa ylijäämäsähköä ja niin, että ylituotantoajat yleistyvät vuosien ja vuosikymmenten saatossa. Toiseksi vetysovellusten on tuettava vähähiilisiä valintoja.

Mikäli nämä parametrit täyttyvät, vihreällä sähköllä tuotettu vety voi kilpailla maakaasulla tuotetun vedyn kanssa ja tuoda elinkelpoisen liiketoimintamahdollisuuden moniin sovelluksiin – alkaen vaikkapa teollisista raaka-aineista.

Läpimurtoon joskus 2030 -2050

DNV GL’s energia-asiantuntijat arvioivat, että vedyn taloudellinen läpimurto voi tapahtua jo vuonna 2035, mutta laajentavat varovaisina aikaikkunaa vuosien 2030 ja 2050 välille. Läpimurron taustalla on heidän mielestään kolme avaintekijää. Ensimmäisenä on elektrolyysien ja tuotekehityskustannusten lasku. Vihreän vedyn tuotanto edellyttää elektrolyysiä, joka voidaan tehdä edullisella uusiutuvalla sähköllä ilman hiilipäästöjä.

Toiseksi tarvitaan edullista tai jopa nollahintaista sähköä, jonka tarjonnan oletetaan lisääntyvän uusiutuvien energialähteiden ja niiden verkkoon tuottaman ylijäämäsähkön kasvun myötä.

Kolmanneksi avaintekijäksi selvityksessä nostetaan hiilidioksidipäästöistä langetettavat kunnolliset rangaistukset tulevina vuosina. Näin siksi että eri teollisuudenalojen ja elinkeinoelämän yleensä odotetaan irtautuvan raskaista hiilivetoisista toiminnoistaan ja suuntatuvan vähähiilisiin ratkaisuihin. Yksi tapa vahvistaa suuntausta on verottaa hiilipäästöjä tavalla tai toisella.

Kannattaako vihreällä vedyllä lämmittää?

Vihreä vety nostettiin esiin myös äskettäin julkaistussa Euroopan ilmastosäätiö (ECF) tutkimusraportissa, jonka pääviesti oli, että älykäs sähköistäminen ja energiatehokkuus takaavat yli kolmanneksen huokeamman hiilineutraaliuden Euroopan maissa kuin vihreiden polttoaineiden, erityisesti maakaasun käyttö.

Selvityksen mukaan vihreää vetyä voidaan käyttää erikoistilanteissa kuten sähkön varastointiin talven huippukulutusaikoina. Mutta sitä ei ECF:n mielestä pidä käyttää asuntojen lämmittämiseen, koska niissä se voi nostaa energiajärjestelmän kuluja ja kallistaa energialaskuja. Tieliikenteen hiilineutralisoimiseen vihreää vetyä ei myöskään tämän järjestön mukaan ole syytä käyttää.

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: Power Engineering International

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit