20.02.2019, kello 06.16

16 500 megawattia uutta tuulivoimaa Suomeen

Tuulivoima kasvaa vauhdilla

Suomen tuulivoimakapasiteetti saattaa kahdeksankertaistua, mikäli kaikki suunnitellut hankkeet toteutuvat. Samalla Suomen tuulivoimakapasiteetti nousee 16 500 megawatilla.

Tällä hetkellä suomalaiset tuulivoimalaitokset tuottavat sähköä 2044 megawatin teholla. Tuulivoimalla katetaan noin seitsemän prosenttia Suomen sähkönkäytöstä. Suomen Tuulivoimayhdistyksen tekemän hankekartoituksen mukaan tuulivoimakapasiteetti voi kuitenkin nousta 16 500 megawatilla, mikäli kaikki uudet hankkeet toteutuvat.

Kunnat ovat myöntäneet rakennuslupia uusille kohteille tällä hetkellä 3800 megawatin edestä. Tämän lisäksi kunnat ovat hyväksyneet kaavan yhteensä 3100 megawatin tehoa vastaavalle laitosjoukolle. Valmistuessaan laitosten yhteenlaskettu teho olisi 6900 megawattia. Tämä on arvioitu tuottavan vuosittain 26 terawattituntia sähköä. Yhdessä nykyisin käytössä olevan kapasiteetin kanssa tällä määrällä katettaisiin yli 30 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta.

Uusien tuulivoimalaitoshankkeiden määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Sen jälkeen, kun tuulivoimalaitoshanke on saanut kunnalta rakennusluvan tai kaavapäätöksen, valmistuu laitos yleensä nopeasti, jopa muutamassa kuukaudessa. Eniten aikaa kuluu yleensä luvituksessa.

Suunnitteilla olevat hankkeet toisivat Suomeen yli 24 miljardin euron investoinnit.

Maatuulivoima dominoi

Suurin osa Suomeen suunnitelluista tuulivoimalaitoksista rakennetaan maalle. Suunnittelijoiden pöydille päätyneistä 16 500 megawatin hankkeista 12 957 megawattia on maatuulivoimaa. Tämä on noin 78 prosenttia kokonaismäärästä. Merituulivoiman osalta hankkeiden lupamenettely ei ole yhtä pitkällä kuin maatuulivoiman. Merelle rakentaminen talvisissa oloissa on haastavampaa ja kalliimpaa kuin maalle rakentaminen.

Pohjanmaan rannikkoalueet ovat osoittautuneet suosituimmiksi alueiksi rakentaa uusia tuulivoimalaitoksia. Suunnitelluista hankkeista 38 prosenttia sijoittuu Pohjois-Pohjanmaalle, 16 prosenttia Pohjanmaalle, 10 prosenttia Etelä-Pohjanmaalle ja 8 prosenttia Keski-Pohjanmaalle. Näille alueille nousee yhteensä 133 uutta tuulivoimalaitosta — 75 prosenttia suunnitellusta kapasiteetista. Jonkin verran uusia laitoksia on suunnitteilla myös Lappiin, Satakuntaan ja Keski-Suomeen.

teksti Petri Sallinen / kuva Suomen Tuulivoimayhdistys

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit