28.01.2014, kello 10.46

Tuulivoimatuki kasvoi — metsähaketuki romahti

Uusituvan energian tukia maksettiin viime vuoden alusta syyskuun loppuun mennessä 8,2 miljoonaa euroa. Tämä on miljoona euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin samana ajankohtana.

Uusiutuvan energian sähköntuotannon tuet tariffijaksoittain ja voimalaitostyypeittäin sekä kumuloitu tukisumma syöttötariffijärjestelmän alusta lähtien.

Viime vuoden alun ja syyskuun välisenä aikana tuulivoimatuotannolle myönnetyt tuet olivat 6,4 miljoonaa euroa. Kasvua tukipotissa oli 0,6 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen verrattuna.

Metsähakkeen energiakäyttöön tarkoitetut tuet sen sijaan pienenivät 2,7 miljoonalla eurolla 1,7 miljoonaan euroon. Energiaviraston mukaan pienentyneet metsähakkeen tuet johtuvat siitä, että vain noin puolet tukeen oikeutetuista laitoksista jätti tässä vaiheessa tukihakemuksen. Metsähaketta on toisaalta käytetty aiempaa vähemmän vuoden 2013 alussa pienentyneen tukitason ja polttoaineiden muuttuneiden hintasuhteiden vuoksi.

Syöttötariffitukea on tähän mennessä maksettu yhteensä yli 91 miljoonaa euroa, josta 63 miljoonaa metsähakkeella tuotetulle sähkölle ja 28 miljoonaa tuulivoimalla tuotetulle sähkölle.    

Tuulivoiman tuki kasvanut

Tuulivoimalle maksettu tuki oli viime vuoden kolmannella neljänneksellä toisen kerran peräkkäin suurempi kuin metsähakkeelle maksettu tuki. Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tuet perustuivat 235 gigawattitunnin sähköntuotantoon, josta metsähakkeen osuus oli 56 prosenttia ja tuulivoiman 44 prosenttia.

Syöttötariffijärjestelmä otettiin käyttöön maaliskuussa 2011 ja tähän mennessä siihen on hyväksytty 84 voimalaitosta. Niistä 50 on metsähakevoimaloita, 33 tuulivoimaloita ja yksi biokaasuvoimala.

Tuet haetaan Energiavirastolta tariffijakson jälkeen kahden kuukauden aikana, mutta metsähakevoimalat voivat hakea tukia jopa vuoden ajalta yhdellä kertaa. Tällä kertaa 27 eli 54 prosenttia metsähakevoimalaa ei jättänyt vielä maksatushakemusta viime vuoden kolmannelta vuosineljännekseltä.

Energiaviraston kotisivuilta http://www.energiavirasto.fi/ voi tarkastella kaikkien syöttötariffijärjestelmään hyväksyttyjen voimalaitosten tietoja. 

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit