27.10.2020, kello 10.46

Ilmastopomo Frans Timmermans

EU ei torppaa uusia ydinvoimahankkeita

Euroopan komissio ei aio asettua tukkeeksi uusille ydinvoimahankkeille, jos ja kun jotkut jäsenmaat aikovat sellaisia käynnistää. Näin toteaa EU:n ilmastoasioista ja sen myötä Green Dealista vastaava komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans.


Frans Timmermans puhuu Euroopan parlamentissa komission ilmastolain esityksestä 6.10.2020.

- Ydinvoiman suuria etuja on luonnollisesti sen päästöttömyys, Timmermans sanoi maanantaina 26.10. chattikeskustelussa Kansainvälisen Energiajärjestön (IEA) pääsihteerin Fatih Birolin kanssa.

Keskustelusta uutisoineen EURACTIVE:n mukaan Birol kysyi Timmermansin näkemystä ydinvoimasta ja tämä vastasi, että komissio ei varmasti asetu uusien ydinvoimahankkeiden tielle, mikäli IEA katsoo ne välttämättömiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Timmermans lisäsi, että komissiolla on teknologianeutraali lähestymistapa ydinvoimaan ja tässä kannassaan se aikoo pysyä. Näin ollen komissio ei myöskään aio torpata mahdollisia uusia ydinvoimahankkeita, joihin osa jäsenmaista ryhtynee.

Ilmastokomissaari varoitti kuitenkin ydinvoimaan liittyvistä elinkaarikustannuksista, jotka häneen mukaansa merkitsevät, että omistajat ovat niiden kanssa ”naimisissa” hyvin, hyvin pitkän ajan.

Puola ja Tshekki voinevat hyödyntää valtiontukia

Timmermansin lausunto merkinnee sitä, että komissio ei estä käyttämästä valtiontukia Puolan ja Tshekin uusissa ydinvoimahankkeissa, joista nämä jäsenmaat ovat kiinnostuneita yhtenä keinona ilmastotavoitteiden täyttämisessä.

Viime viikolla Puola ilmoitti hakevansa EU:n hyväksyntää sille, että se voisi rakentaa ydinvoimalaitoksen, joka perustuu amerikkalaiseen teknologiaan. Ilmoituksen yhteydessä todettiin myös selväsanaisesti, että näinä aikoina on mahdotonta rakentaa ydinvoimala ilman valtion tukea.

Puola haluaa rakentaa 6 000 – 9 000 MW ydinvoimakapasiteettia osana suunnitelmaa, jolla se aikoo irtaantua hiilivoimasta. Maa pyrkii saamaan ensimmäistä ydinvoimalaitostaan koskevan rakennusurakan päätökseen vuonna 2033, mutta hankkeen rahoitussuunnitelma on vielä tekemättä.

Puolan ja Yhdysvaltain sopimuksen yhteydessä USA:n energiahallinto ilmoitti, että Puola on valmis ostamaan ydinvoimateknologiaa amerikkalaisyrityksiltä noin 15 miljardin euron edestä.

Tshekki on puolestaan todennut, että EU:n asettamien ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi sillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin ydinenergian rakentaminen ja että se kannattaa korkeampien tavoitteiden asettamista vain siinä tapauksessa, että Bryssel näyttää vihreää valoa tshekkien pyynnölle käyttää valtiontukia uuden ydinvoimareaktorin rakentamiseksi Dukovanyyn.

Timmermans: Vakavia haittapuolia

- Vaikka tuuli- ja aurinkoenergia kasvavat nopeasti, uusiutuvat kattavat tällä hetkellä vasta 15 prosenttia EU:n sähkön kokonaistuotannosta, IEA:n Fatih Birol huomautti chattikeskustelussa ja jatkoi, että ydinvoima “toinen nollapäästöinen teknologia”, jolla katetaan noin 27 prosenttia Euroopan sähköntuotannosta.


Timmermans myönsi edut, jotka lisäydinvoima voi tuoda käännyttäessä kohti hiiletöntä taloutta, mutta huomautti sen “vakavista haittapuolista,” kuten uraanin tuonnista ja radioaktiivisen jätteen käsittelystä.

- Ja yksi haittapuoli, joka ansaitsee tulla mainituksi, on ydinvoiman kalleus. Sen on erittäin kallista. Mikäli investoit ydinvoimaan, olet sidoksissa siihen hyvin, hyvin pitkän ajan, Timmermans totesi ja jatkoi, että investoinnissa on otettava laitoksen koko elinkaari mukaan, rakennuskuluista aina ydinjätehuollon kustannuksiin saakka.

Ilmastokomissaari muistutti myös aurinko- ja tuulienergialla tuotettavan sähkön kustannusten nopeasta alenemisesta. Siihen nähden hän kehotti ydinvoimaoptiota harkitsevia maita tekemään ”ratkaisunsa täysin rationaalisella tavalla”.

- Tarkistakaa numeronne huolella ja tehkää sitten johtopääksenne. Mikäli päädytte uuteen ydinvoimaan, muistakaa, että tarvitsette todella massiivisia investointeja, ja olkaa tietoisia koko elinkaariajan kustannuksista, mikä tarkoittaa, että olette sidoksissa laitokseen erittäin pitkän ajan, komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans totesi keskustelun ydinvoimaosuuden lopuksi.

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: EPA-EFE/Olivier Hoslet

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit

Ydinjätteet arvokas "polttoaine"

Aika ottaa järki käyttöön!
Nykyvoimaloiden "jätteessä" on vielä jäljellä lähes 100 kertainen määrä energiaa- uraanin ja Plutoniumin isotooppeja.Näien lisäksi on mhdollista polttaa Toriumia, joka palaa lähes 100%.
Näitä käyttäviä voimaloita on ollut jo 1950-70 luvuilla. Nuo nopeaneutroni voimalat ovat toimineet vuosikymmeniä hyvin- ekä lännessä että ex-neukuissa.

Googlaa Charles Till Plentiful Energy

Googlaa : MSR Oak Ridge Weinberg
ja Fast Neutron reactors WNA
High Temp R

Nykytieteen ja -tekniikan (supertietoneet, udet materiaalit,..)avulla ne saadaan modernisoitua suht helposti- ei tavita 30 cm paksuja paineastioita satojen barien takia, 3 cm riittää barin, samoin ne on ykinkertaisia, kertaluokkaa vähemmän venttiileitä, putkia, säätöjä, turvallisuus hoituu luonnonmenetelmillä, jne.
Luulenpa, ttä sarjatuotannossa niiden tuottaman energian hinta painusi 1/10 osaan nykyisten LWR voimaloiden tasosta.
Näihin pitää uskaltaa sijoittaa myös EKP rahoja
Tämä on tietysti iso uhka hiili, kaasu, öljy voimaloille- maailman suurimmille firmoille (katteet n 100 mrd/v, josta riittää myös lobaamiseen).
Eikä hyviä hiili ym voimaloita pidä purkaa, ne pitää olla varavoimaloina esim huoltojen takia.

Kai Lähteenmäki - pe marrask. 06 14:06:51 2020

Vakavat sähkökatkot uhka

Googlaa:
GWPF calls for urgent inquiry into rising blackout risk, threatening national security

Kai Lähteenmäki - pe marrask. 06 14:45:13 2020