03.11.2020, kello 14.25

Öljy-yhtiöt asialla

Isoja CCS-hankkeita vireillä Britanniassa

Porattuaan öljyä Pohjanmereltä vuosikymmenien ajan öljy-yhtiöiden liittymä suunnittelee pumppaavansa Britannian hiilidioksidipäästöjä takaisin merenpohjan alle. Tavoitteena on helpottaa maan hallituksen ilmastotavoitteiden saavuttamista. Aiheesta kirjoittaa The Guardian.


Pohjanmerellä porattiin vuosikymmeniä öljyä. Nyt öljyn tilalle suunnitellaan sijoitettaviksi CO2-päästöjä.

Hankkeen alullepanija BP on ryhtynyt määrittelemään yhteistyötä, joilla energiayritysten liittouma siirtää suurten brittitehtaiden hiilidioksidipäästöjä takaisin merenpohjan alaisiin onkaloihin. Näiden uusien suunnitelmien mukaan lähes puolet Britannian teollisista CO2-päästöistä voitaisiin varastoida Pohjanmeren alle.

Pohjanmeren öljyn tuottajaveteraani BP johtaa kumppanuushanketta, johon lisäksi kuuluvat Italian valtion öljy-yhtiö Eni, norjalainen Equinor (ent. Statoil), Britannian kantaverkkoyhtiö National Grid, hollantilainen Royal Dutch Shell ja ranskalainen energiayhtiö Total. Yhtiöiden yhteistyöelin on saanut nimekseen ’The Northern Endurance Alliance’.

Kumppanuusyhtiöt kaavailevat siirtävänsä kymmeniä miljoonia tonneja hiilidioksidipäästöjä vuodessa kahden erillisen CCS-hankkeen pohjalta. Nämä kaksi erillishanketta sijaitsevat Englannin itärannikolla, toinen Teessiden ja toinen Humberin teollisuuskeskittymässä.

Toiminta käynnistynee 2020-luvun puolivälissä

Teessidessa BP aikoo tehdä yhteistyötä edellä mainittujen öljy-yhtiöiden kanssa, mutta erillisessä perustettavassa yrityksessä. Tavoitteena on ottaa talteen vähintään 10 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuodessa teollisuusklusterista. Määrä vastaa suunnilleen noin 3 miljoonan brittikotitalouden energiankäytöstä aiheutuvia CO2-päästöjä. Talteenoton arvioidaan voivan käynnistyä 2020-luvun puolivälissä.

Samaan aikaan Humberissa erillinen yhteistyöliittymä tavoittelee ottavansa talteen vähintään 17 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä sadoista jalostamoista ja tehtaista. Tähän yhteistyöliittymään kuuluvat National Grid, Equinor ja brittiläinen sähköntuotantoyhtiö Drax.

BP:n johtaman uuden yhteistyöliittymän on tarkoitus operoida putkistoja ja varastointilaitteistoja, joita tarvitaan siirtämään päästöjä kummaltakin teollisuusalueelta ja samalla sijoittamaan lähes puolet Britannian teollisista hiilidioksidipäästöistä Pohjanmeren alla sijaitseviin suolvesikerroksiin.

BP:n CCS-johtaja Andy Lane sanoo hankkeen olevan ”merkittävä merkkipaalu” tiellä kohti meri-infrastruktuuria, jota tarvitaan turvalliseen hiilidioksidin varastointiin. Hänen mukaansa on myös merkittävää, että öljyteollisuus haluaa tulla mukaan yhteistyöhön, jolla autetaan Britanniaa saavuttamaan ilmastotavoitteensa.

IEA: CCS on tärkeä paitsi Britannialle myös koko maailmalle

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi nähdään elintärkeäksi Britannialle, jolla on sitova tavoite saavuttaa hiilineutraali talous vuoteen 2050 mennessä. Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) mukaan ilman sitä on käytännöllisesti katsoen mahdotonta saavuttaa koko maailmassa ne tavoitteet, joita tarvitaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Globaalisti on kuitenkin vasta 20 CCS-hanketta kaupallisessa käytössä, mutta IEA uskoo, että viimeisten kolmen vuoden aikana suunnitelmat yli 30 kaupallisen CCS-laitoksen ovat edenneet toivotunlaisesti. Näissä projekteissa on kyse kaikkiaan 23 miljardin euron investoinneista.

Britannian hallitus on luvannut 800 miljoonaa puntaa (€890 milj.) vähintään kahden raskaan teollisuusklusterin hiilidioksidin poistoon, ensimmäiseen vuonna 2025 ja toiseen viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Lupaukset eivät vastaa niitä pyyntöjä, joissa parlamentin jäsenet ja hallituksen viralliset riippumattomat ilmastoneuvonantajat ovat kehottaneet CCS-hankkeiden moninkertaistamista seuraavien viiden vuoden aikana.

Northern Endurance Alliance on hakenut rahoitusta CCS-hankkeelleen Britannian hallituksen vuosi sitten perustamasta 170 miljoonan punnan rahastosta, jolla pyritään edistämään teollisuuden hiilineutraaliutta. Se on taas osa 4,7 miljardin punnan teollisuusstrategian haasteisiin liittyvää rahastoa, jonka hallitus perusti tunnistamaan Britannian tulevan tuottavuuden ja kannattavuuden suurimmat esteet.

Teksti: Jukka Kortelainen/ Pääkuva: Flickr

Tulosta