10.11.2020, kello 15.02

Lakiluonnoksen nähnyt Reuters:

Kaasuvoima ei saane vihreää leimaa

Maakaasulla käyviä voimalaitoksia ei tulla luokittelemaan kestäviksi investoinneiksi Euroopassa, elleivät ne alita nykyisiä päästörajojaan. Asiasta on kirjoittanut lakiluonnoksen nähnyt uutistoimisto Reuters.


Statkraftin omistama kaasvoimalaitos Knapsack II Saksassa. 

Kuluvan vuoden loppuun mennessä on tarkoitus viimeistellä laki, jolla kaikki kaupallista toimintaa harjoittavat yritykset velvoitetaan julkaisemaan vuoden 2021 lopusta lähtien lista tuotteistaan, jotka täyttävät ilmastokriteerit ja joita voidaan siten markkinoida kestävinä.

Päämääränä on ohjata miljardeja euroja paljon kysyttyä yksityistä rahoitusta vähähiilisiin hankkeisiin, jotta EU onnistuu saavuttamaan kunnianhimoiset ilmastotavoitteensa. Samalla halutaan rajoittaa niin kutsuttua viherpesua eli panna leimausstoppi sellaisille investoinneille, jotka eivät täytä ”vihreyden” kriteeriä.

Päästörajana 100 grammaa/kWh

Lakiluonnoksen säännöissä todetaan Reutersin mukaan, että saadakseen kestävän investoinnin luokittelun kaasuvoimalaitokset voivat päästää ilmakehään korkeintaan 100 grammaa hiilidioksidia yhtä kilowattituntia (kWh) kohden. Nykyisillä päästöillä laitokset ylittävät rajan, eikä niiden panosta siten voi luokitella olennaiseksi ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Teollisuuden omien laskelmien mukaan jopa Euroopan tehokkaimmat kaasuturbiineilla käyvät voimalaitokset tuottavat yli kolme kertaa rajan ylittäviä hiilidioksidimääriä. Laskelman vahvistaa myös riippumaton ilmastoajatushautomo Ember.

Voimalaitokset voisivat käyttää hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologiaa (CCS), mutta toistaiseksi yksikään eurooppalainen kaasuvoimala ei niin tee. Teollisuuspuolella asiassa kuitenkin edetään, kun Equinor ja Shell kehittävät paikallisia CCS-hankkeitaan.

- Kaasualan ydinpyyntöön vastattiin kieltävästi, sanoo Rebecca Vaughan, joka seuraa teollisuuden edunvalvontaa ajatushautomo Influence Mapissa.

Kaasuteollisuus ryhtyi voimakkaaseen lobbaukseen sen jälkeen, kun useimmat kaasuvoimalat ja -putkistot jätettiin maaliskuussa julkaistun alustavan listan ulkopuolelle. Suuret kaasuyhtiöt kuten BP, Total ja Equinor toimittivat EU-johtajille lokakuussa avoimen kirjelmän, jossa ne ehdottavat, että vihreät rahoitussäännöt rakennetaan nykyisen kaasumarkkinan ja -verkoston pohjalle. Yritysten mukaan siitä voisi tulla EU:n tulevan energiajärjestelmän selkäranka.

Unionilla ja Investointipankilla eri kriteerit

Komissio on kieltäytynyt kommentoimasta lakiluonnoksen sääntöjä, joiden oletetaan muuttuvan vielä ennen niiden virallista julkistamista.

Lakiluonnoksen säännöksissä ei kiellettäisi yrityksiä investoimasta hankkeisiin, jotka eivät saavuta EU:n “kestävää” kriteeristöä, mutta teollisuusryhmittyvät ovat varoitelleet, että kaasuvoimaloiden ulosjäänti saattaisi merkitä niille rahoituskulujen nousua – myös sellaisissa investoinneissa, joissa tähdätään päästöjen vähentämiseen.

Unioni käyttää säännöissään tiukempaa päästörajaa kuin käyttää Euroopan Investointipankki, jolla rajana on 250 grammaa hiilidioksidia kilowattituntia kohden investointien seulonnassa. Investointipankki aikoo kuitenkin lopettaa fossiilisten polttoaineiden käyttöön liittyvien hankkeiden rahoituksen.

- Se että on olemassa kynnysarvo, joka ei ole linjassa Euroopan Investointipankin kanssa, osoittaa yhteisten sääntöjen puutetta julkisen ja yksityisen antolainauksen välillä. Se on perverssiä, toteaa eurooppalaista kaasualaa edustavan Eurogasin pääsihteeri James Watson.

Vähähiilisten kaasujen putki-investoinnit ovat kestäviä

Luonnossäännöksissä leimataan tietyt kaasuputki-investoinnit kestäviksi. Näihin kuuluvat muun muassa putkistojen kunnostukset, joiden ansiosta niitä voidaan käyttää vähähiilisten kaasujen kuten vedyn kuljettamiseen. Myös metaanivuotojen tukkimiseen liittyvät korjaukset lasketaan kestäviksi.

Mutta investoinnit uusiin putkistoihin laskettaisiin kestäviksi vain siinä tapauksessa, että ne rakennettaisiin vähähiilisten kaasujen siirtämiseen.

Seuraavaksi komissio valmistelee ja lisää analyysinsa ydinvoimainvestointeja koskevat vastaavat säännökset.

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: Oliver Tjaden

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit