20.01.2021, kello 09.50

Kokonaisenergiasta sähköä 30 %

Globaali sähkönkäyttö tuplaksi 2050 mennessä

Sähkönkäyttö maailmassa lähes kaksinkertaistuu vuoteen 2050 mennessä. Tuntuvan kasvun taustalla ovat lisääntyvä sähköistyminen ja vihreän vedyn esiinmarssi.

Tällaisiin tuloksiin on päätynyt maailmanlaajuinen konsulttiyritys McKinsey uudessa selvityksessään (Global Energy Perspective 2021), joka ennakoi sähkön osuuden kokonaisenergian käytöstä nousevan nykyisestä 19 prosentista 30 prosenttiin vuosisadan puoliväliin mennessä.

Raportin mukaan uusiutuvat hallitsevat energiamarkkinoita ensi vuosikymmenellä, jolloin ne edullisuudessaan ohittavat fossiilisilla polttoaineilla toimivat voimalaitokset. Vuoteen 2036 mennessä miltei puolet globaalista sähköntarjonnasta tulee uusiutuvista lähteistä, pääasiassa auringosta ja tuulesta.

Arviolta 5 terawattia (TW) uutta aurinkoenergia- ja tuulivoimakapasiteettia on asennettu vuoteen 2035 mennessä. Se on noin viisi kertaa enemmän kuin nykyinen aurinko- ja tuulikapasiteetti.

McKinseyn analyysi ennustaa vihreän vedyn nousevan kustannuksiltaan kilpailukykyiseksi vuoteen 2030 mennessä. Tämän seurauksena elektrolyysiin tarvittava ‘epäsuora’ sähkö kattaa suunnilleen 40 prosenttia sähköntarpeen kokonaiskasvusta vuosien 2035 ja 2050 välillä. Vihreä vety menee pääasiassa liikenteeseen ja teollisuuteen.

’Matka kohti vähähiilisyyttä jatkuu’

Raportin mukaan öljyn kysyntä saavuttaa huippunsa vuonna 2029 ja kaasun kysyntä puolestaan vuonna 2037. Hiilen kysyntä sitä vastoin jatkaa alenevaa trendiään, joka globaalisti alkoi jo vuoden 2014 huipusta. Hiilen kysynnän arvioidaan laskevan lähes 40 prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 2050.

Tutkimuksessa ounastellaan, että öljyn ja kaasun kysynnät eivät palaa ennen koronapandemiaa vallinneille kasvu-urilleen, vaikka niiden kysyntätasot ponnahtaisivatkin pandemiaa edeltäville tasoilleen muutaman vuoden päästä.

McKinseyn senioriosakas Christer Tryggestad sanoo, että vaikka pandemia on merkinnyt melkoista shokkia energia-alalle läpi polttoainelähteiden, vuosisadan tarina on yhä nopea ja jatkuva muutos vähähiilisiin energiajärjestelmiin.

Lähde: EnergyLiveNews

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: Shutterstock

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit