27.09.2016, kello 08.40

Käyttö alimmillaan kolmeen vuosikymmeneen

Kivihiili ei tarvitse lisäohjausta

Kivihiilen käytöstä energiantuotannossa tulee Suomessa luopua sitten, kun se on kansantaloudellisesti järkevää. Ja päästökauppajärjestelmä ohjatkoon hiilen käytön elinkaaren loppuun, asiantuntija Antti Kohopää Energiateollisuus ry:stä sanoo.

Kohopään mukaan emme tarvitse kivihiilen käytön kieltävää lainsäädäntöä tai uusia ohjauskeinoja käytön vähentämiseksi. Tällaisia valmisteluja ei missään nimessä pidä käynnistää tulevan energia- ja ilmastostrategian nimissä.

Sen sijaan strategiassa tavoitteeksi tulisi asettaa päästökaupan ohjaama hallittu kivihiilen käytön vähentäminen. Tätä voidaan vauhdittaa uuden teknologian tutkimiseen ja demonstrointiin suunnattavalla tukijärjestelmällä.

Käyttö vähenee omalla painollaan

Tällä hetkellä kivihiilen käyttö on Suomessa alimmillaan kolmeen vuosikymmeneen. Suunta on ollut selvä viimeisen vuosikymmenen ajan, eikä lisäohjaukselle näin ollen ole tarvetta.Ei myöskään ole näköpiirissä investointeja sellaisiin uusiin laitoksiin, jotka käyttäisivät kivihiiltä pääpolttoaineenaan.

Kauppataseen kannalta kivihiilen energiakäytön lopettamisella ei olisi suurta merkitystä. Vuonna 2015 kivihiilen tuonti oli vain muutaman prosentin kaikesta energian tuonnin arvosta.

– Lopettaminen voisi jopa suurentaa kauppataseen alijäämää, mikäli edulliset tuontipolttoaineet korvautuisivat kalliimmalla tuontienergialla.

– Kivihiilellä on globaalit markkinat ja se on kansainvälisen kaupan ja vaihdannan väline. Kansantaloutena meidän eikannata maksaa kovin kovaa hintaa ja heikentää kilpailukykyämme eristäytymällä muusta maailmasta, Kohopää korostaa.

Hyvä huoltovarmuuspolttoaine, jonka hiilidioksidipäästöt ovat tiukassa kontrollissa

Kustannustehokkain tapa vähentää kivihiilen käytön päästöjä on päästökauppa, jossa on sovittu enimmäismäärä EU:n yhteisille päästökauppasektorin hiilidioksidipäästöille. Se on keskeinen ohjauskeino myös vuoden 2030 paketissa.

– Vaikka Suomessa kivihiilen käyttö lopetettaisiin heti, ei se kokonaisuutena vähennä päästöjä EU-alueella. Päästöjen vähentämiseksi tehokkaampaa olisi esimerkiksi ostaa päästöoikeuksia ja jättää ne käyttämättä, jos vain on ylimääräistä rahaa.

Kivihiili on tärkeä huoltovarmuuspolttoaine ja se on varastoitavuudeltaan ylivoimainen muihin polttoaineisiin verrattuna, joten siitäkin syystä sen käyttö on perusteltua sallia. Hiilellä voidaan nopeasti korvata esimerkiksi puuta ja turvetta.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit

(Ei otsikkoa)

Hiili pois ja puu ja turve tilalle aamen

- ti syysk. 27 16:17:02 2016