Ympäristö
Kaikki bioenergia ei ole ilmastoystävällistä

30.01.2014, kello 12.58

Uusia tutkimustuloksia

Kaikki bioenergia ei ole ilmastoystävällistä

Biopolttoaineiden käytöstä voi aiheutua merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä. Biomassaa pitäisikin

Lue lisää

Suomi raportoi uusiutuvien käytöstä

28.01.2014, kello 12.30

Suomi raportoi uusiutuvien käytöstä

Suomessa uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta oli 35,1 prosenttia vuonna 2012. Tämä

Lue lisää

Biomassojen käyttöä tehostetaan Vietnamissa

23.01.2014, kello 09.59

Biomassojen käyttöä tehostetaan Vietnamissa

VTT on kehittänyt biomassojen käyttöä Vietnamissa ulkoministeriön rahoittamassa hankkeessa.

Lue lisää

Energiateollisuus: Päästöjä vähennettävä nykyistä kustannustehokkaammin

22.01.2014, kello 14.00

Energiateollisuus: Päästöjä vähennettävä nykyistä kustannustehokkaammin

Energiateollisuus haluaisi EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan ohjauskeinot sellaisiksi, että ne

Lue lisää

Kansainvälinen ilmastosopimus tuo vakautta

22.01.2014, kello 12.44

Ympäristöneuvos Harri Laurikka:

Kansainvälinen ilmastosopimus tuo vakautta

Ilmaston lämpenemisen vaikutukset saattavat terävöittää kansainvälistä ilmastopolitiikkaa. Näin

Lue lisää

Hiilidioksidi talteen kalkin avulla

20.01.2014, kello 12.50

Hiilidioksidi talteen kalkin avulla

Tuore suomalainen väitöskirja esittelee hiilidioksidin talteenottomenetelmän, joka soveltuu

Lue lisää

Turvevarantojen kasvu hidastaa ilmastonmuutosta

09.01.2014, kello 13.25

Turvevarantojen kasvu hidastaa ilmastonmuutosta

Soilla kasvavien rahkasammaleiden sisällä viihtyvät bakteerit tuhoavat hapettamalla soilla syntyvää

Lue lisää

09.01.2014, kello 13.18

Vapo Oy: Uusi ympäristönsuojelulaki hidastaa lupamenettelyä

Hallituksen esitys ympäristönsuojelulain uudistamiseksi sisältää erillisen kohdan, jolla

Lue lisää

ET:n Leskelä ympäristönsuojelulain uusimisesta: Laki tuskin yksin nopeuttaa lupamenettelyjä

07.01.2014, kello 11.26

ET:n Leskelä ympäristönsuojelulain uusimisesta: Laki tuskin yksin nopeuttaa lupamenettelyjä

On hyvä, että direktiivin vaatimukset ympäristölupajärjestelmän sujuvoittamisesta saadaan nyt

Lue lisää