15.12.2020, kello 10.08

Pandemian jälkivaikutusten pitkittyessä

Globaali sähkön kysyntä toipuu hitaasti

Maailman sähkön kysynnän kokiessa suurimman alamäen vuosikymmeniin mitään suurta hyppäystä ylöspäin ei ole odotettavissa, vaan toipumisen ennakoidaan olevan vaatimatonta vuonna 2021. Pandemian jälkeinen nousu jää selvästi siitä, mitä koettiin finanssikriisin jälkeen.

Kansainvälisen Energiajärjestön IEA:n historian ensimmäisen sähkömarkkinakatsauksen mukaan koronapandemian aiheuttama shokki johtaa 2 prosentin pudotukseen maailman sähkön kysynnässä kuluvana vuonna.

Ensi vuonna IEA ennustaa kysynnän kasvavan noin 3 prosenttia Kiinan, Intian ja muiden nousevien talouksien vauhdittamina. Mutta nousu tulee olemaan merkittävästi heikompi kuin sähkön kysynnän 7 prosentin kasvu vuonna 2010, vuosi maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkeen.

Tänä vuonna suurista talouksista ainoastaan Kiinassa sähkön kysyntä lisääntyy vielä selvästi. Mutta sielläkin kasvun ennakoidaan olevan vain 2 prosenttia, mikä on selvästi pienempää kuin viime vuosien keskimääräinen kasvu – 6,5 prosenttia.

Kaikissa muissa suurissa sähkönkäyttökohteissa kuten Yhdysvalloissa, Intiassa, Euroopassa, Japanissa, Etelä-Koreassa ja Kaakkois-Aasiassa arvioidaan kysynnän putoavan normaalitasosta kuluvana vuonna.

IEA:n Birol: Sähkön rooli keskeinen nykyenergiamaailmassa

Sähköntuotannossa eriytyminen kiihtyy, kun uusiutuvat energialähteet puristavat konventionaalisia lähteitä ahtaammalle. Vesivoimalla sekä tuuli- ja aurinkoenergialla tuotettavan sähkön ennustetaan kasvavan tänä vuonna miltei 7 prosenttia.

Sitä vastoin hiilisähkötuotannon arvioidaan putoavan 5 prosenttia vuonna 2020, mikä on ennätyksellisen paljon. Ydinsähköä tuotettaneen tänä vuonna noin 4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019, ja kaasusähköä puolestaan 2 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Tämä tarkoittaa, että sähköntuotannon globaalien hiilidioksidipäästöjen pitäisi pudota 5 prosentilla kuluvana vuonna.

- Sähköllä on keskeinen rooli tämän päivän energiamaailmassa – ja sellainen rooli, jonka tärkeys sen kuin lisääntyy, kun siirtymä puhtaan energian maailmaan kiihtyy, sanoo IEA:n pääjohtaja Fatih Birol.

Birol korostaa järjestönsä uutta sähkömarkkinaraporttia, joka perustuu tuoreimpaan saatavilla olevaan dataan. Ensi vuonna IEA jatkaa raportin julkaisemista ja aikoo tehdä sen puolivuosittain, jotta kriittisestä sähköntuotantoalasta saadaan mahdollisimman tuoretta tietoa.

Kehitysmaiden sähkön kysyntä jättänee tilaa vielä fossiilituotannollekin

Laskeva kysyntä, matalammat polttoainehinnat ja kasvava uusiutuva tuotanto ovat vetäneet alaspäin sähkön tukkumarkkinahintoja tänä vuonna. IEA:n sähkön tukkumarkkinoiden hintaindeksin mukaan edistyneissä talousmaissa keskimääräinen sähkön hinnan lasku on tänä vuonna ollut 28 prosenttia, kun se vuonna 2019 oli 12 prosenttia.

Uusiutuvilla tuotettavan sähkön arvioidaan kasvavan vuonna 2021 yli 6 prosenttia, mikä tarkoittaa, että niiden osuus globaalissa energiapaletissa nousee 29 prosenttiin. Myös ydinsähkötuotannon ennustetaan lisääntyvän ensi vuonna – 2,5 prosentilla, mikä johtuu osan Ranskan ja Japanin ydinvoimalaitosten uudelleen käynnistyksistä sekä uusien laitosten käyttöönotosta Kiinassa ja Arabiemiraateissa.

Edistyneissä talouksissa uusiutuvien energialähteiden ja ydinvoiman kasvu vie entistä enemmän tilaa fossiilisten polttoaineiden sähköntuotannolta. Tässä mielessä merkittävää on, että tämän arvellaan vaikuttavan enemmän kaasuun kuin hiileen, koska maakaasun hinnoissa on odotettavissa nousupainetta.

Nousevien ja kehittyvien talouksien maissa sähkön kysynnän kasvun arvioidaan ylittävän sen, mitä uusiutuvilla energialähteillä ja ydinvoimalla voidaan tuottaa lisää. Tämän vuoksi myös hiili- ja kaasusähkön tuotannolle löytynee jonkin verran lisätilaa.

Nettotulos tästä lienee se, että hiilivoimalla toimiva sähköntuotanto lisääntyy globaalisti kolmisen prosenttia vuonna 2021, kun taas kaasusähkön tuotanto saa tyytyä noin yhden prosentin kasvuun. Tämä merkitsisi sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjen kasvua noin kahdella prosentilla vuonna 2021.

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: Gordon Johnson _ Pixabay

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit