31.10.2019, kello 13.59

Tuulisähköä syntyy jo reilusti enemmän kuin hiilisähköä

Tuuli jyrää kivihiilen

Tuulisähkö on syrjäyttänyt pysyvästi kivihiilellä tuotetun sähkön suomalaisilla energiamarkkinoilla. Samalla kivihiilen käyttö muissakin kohteissa vähenee.

Kivihiili- ja tuulisähkön tuotanto, liukuva 12 kuukautta.

Kivihiilen käyttö sähköntuotannon raaka-aineena on hiipumassa. Syyskuun loppuun päättyneen 12 kuukauden jaksolla kivihiilisähköä syntyi ainoastaan 5300 gigawattituntia. Tämä on 24 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2017 heinäkuun loppuun päättyneen 12 kuukauden jakson lopussa. Tämän jälkeen kivihiilisähkön tuotanto Suomessa kääntyi laskuun ja on ollut jatkuvassa syöksykierteessä.

Samaan aikaan tuulisähkön tuotanto on kasvanut nopeasti. Tuulisähkön tuotanto saavutti kivihiilisähkön tuotannon jo vuoden 2018 syksyllä. Koko tämän vuoden ajan tuulisähköä on tuotettu enemmän kuin kivihiilisähköä. Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä arvioi muutoksen olevan pysyvää suomalaisilla sähkömarkkinoilla.

— Päästöoikeuksien hinta on viisinkertaistunut viimeisten kahden vuoden aikana. Tämä heikentää kivihiilisähkön kilpailukykyä. Samalla tuulisähkön volyymit ovat kasvaneet, kun tuulivoimalaitosten rakentamisesta on tullut taloudellisesti kannattavaa ilman valtiollisia tukia.

Euroopan unionin päästökauppa siis puree ja ohjaa markkinaehtoisesti energiayhtiöiden investointeja. Leskelä kertoo, että energiayhtiöt ovat jo pitkään vähentäneet kivihiilen käyttöä.

— Kivihiilivoimalaitoksia on suljettu ja voimalaitosten energialähteitä on vaihdettu. Viimeisten kymmenen vuoden aikana kivihiilen käyttö energiantuotannossa on puoliintunut.

Tällä hetkellä suomalaisesta sähköntuotannosta yli 80 prosenttia on hiilidioksidivapaata.

Fossiilisia eniten talvikaudella

Suomessa kivihiilellä ei enää tuoteta pelkkää sähköä. Kivihiilisähkö syntyy kaukolämmön tuotannon yhteydessä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa. Kivihiiltä kuluukin eniten talvella, jolloin kaukolämpöä tarvitaan kiinteistöjen lämmittämiseen. Myös sähkönkäytön kulutushuippu osuu yleensä vuoden kylmimpään aikaan: tammikuun loppuun tai helmikuun alkuun.

Talvikuukaudet ovat myös parasta tuulivoima-aikaa. Silloin tuulisähköä voi syntyä jopa kolme kertaa enemmän kuin kesäkuukausien aikana. Talvella tuulisähköstä saa myös markkinoilla paremman hinnan kuin kesällä.

Kivihiili katoaa muualtakin

Tilastokeskuksen tilastojen perusteella kivihiili on hiipumassa muualtakin kuin sähköntuotannosta. Tämän vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana kivihiiltä käytettiin 24 prosenttia vähemmän viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kivihiiltä paloin Suomessa yhteensä 1,7 miljoonaa tonnia. Tilastokeskuksen luvut sisältävät sähkön ja lämmön tuotannon lisäksi teollisuuden käyttämän kivihiilen. Teollisuudessa esimerkiksi terästeollisuus on merkittävä kivihiilen käyttäjä.

Vuoden kylmimpinä kuukausina — tammikuussa, helmikuussa ja maaliskuussa — kivihiilen käyttö väheni Suomessa merkittävästi. Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kivihiiltä kului 45 prosenttia vähemmän kuin tällä vuosituhannella keskimäärin.

Tilastokeskus muistuttaa, että kivihiilen käytössä on eroja tilastovuosien välillä. Eroa selittävät säästä aiheutuvat vaihtelut, jotka vaikuttavat lämmitysenergian kysyntään. Myös tilanne pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla vaikuttaa kivihiilisähkön kysyntään. Jos vesivoimalaitoksilla tuotettua sähköä tai tuulisähköä on paljon tarjolla, ei kivihiilisähkö pärjää markkinoilla ja päinvastoin.

— Siksi peräkkäisten vuosien kivihiilen kulutuksessa tapahtuvista muutoksista ei voi päätellä pidemmän ajanjakson kulutuksen kehitystä, Tilastokeskuksesta huomautetaan.

teksti Petri Sallinen / kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit