02.09.2020, kello 11.49

Energiamuutoksen toteutumisessa

2020-luku ratkaisevin vuosikymmen

2020-luvusta tulee energiateollisuuden kaikille osapuolille ratkaisevin vuosikymmen, kun muutos kohti uusiutuvia energialähteitä valtaa alaa ja hiili hiipuu kehittyneimmillä markkinoilla. Näin ennustaa Frost & Sullivan -yhtiö tuoreessa analyysissaan.

Selvityksessä on kartoitettu kasvumahdollisuuksia vuosina 2019-2030 vähähiilisillä maailman sähkömarkkinoilla, jotka kattavat Euroopan, Pohjois- ja Etelä-Amerikan sekä Lähi-idän, Kiinan ja Intian.

Keskeisin tulos on, että useissa maissa omaksutut, uusiutuvia energialähteitä suosivat politiikat ovat osoittautuneet tärkeimmäksi syyksi sille, miksi tuulivoiman ja aurinkoenergian voidaan odottaa nostavan 2020-luvun energiakäänteen tärkeimmäksi vuosikymmeneksi.

Sähköntuotannossa 7 800 miljardin euron investoinnit vuonna 2030

Kuluvan vuosikymmenen aikana uusiutuviin energialähteisiin arvioidaan investoitavan noin 2 900 miljardia euroa, mistä tuulen ja auringon osuus on noin 2 300 miljardia euroa. Vuoteen 2030 mennessä 54 prosenttia rakennetusta kapasiteetista on uusiutuvaa (mukaan lukien vesivoima), ja lähes 38 prosenttia on aurinkoenergian ja tuulivoiman yhteiskapasiteettia.

Frost & Sullivan tutkimusanalyytikko Vasanth Krishnan sanoo, että hajauttaminen, vähähiilisyys ja digitalisaatio ovat globaalin energiamuutoksen kolme avainpilaria.

- Sähköntuotantosektorilla nähdään vuosikymmenen aikana mittavaa hajauttamista, ja vuotuiset maailmanlaajuiset investoinnit kasvavat vuoden 2019 noin 4 500 miljardista runsaaseen 7 800 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä.

Krishnanin mukaan paine rakentaa lisää hiilenpoistoratkaisuja sähköjärjestelmien yhteyteen kasvaa, kun suorituskyvyn parantamiseen tähtäävien digitaalisten teknologioiden käyttöönotto lisääntyy niin olemassa olevissa kuin tulevissa voimalaitoksissa.

- Tarve lisätä joustavuutta on merkittävin trendi kehittyvillä sähkömarkkinoilla. Kantaverkkoyhtiöille syntyy entistä enemmän paineita järjestelmän hallinnoinnissa, kun uusiutuvan tuotantomäärä vaihtelee, fossiilinen tuotanto laskee ja kysyntäpuoli muuttuu.

- Tuloksena on teknisiä ratkaisuja kuten suuriin akustoihin perustuvia sähkön varastointijärjestelmiä, kaasumoottoreita, kysyntäjoustoja ja virtuaalisia voimalaitoksia. Niin energiayritykset, järjestelmien tuottajat kuin loppukuluttajatkin joutuvat perehtymään ennennäkemättömään määrään erilaisia sovelluksia, Krishnan lisää.

Fossiilisähkökin vielä matkassa mukana

Fossiilisten voimalaitosten yhtiöiltä vaaditaan äärimmäistä fyysistä ja digitaalista notkeutta, mikäli aikova kilpailla vaihtoehtoisten sähkölähteiden kanssa ja pysyä kannattavina pitkällä aikavälillä.

Tässä suhteessa digitaaliset ratkaisut mahdollistavat konventionaalisten lämpövoimalaitosten lisäävän toiminnallista tehokkuuttaan ja hyödyntävän voimavarojaan, joilla tyydyttää nykyisen ja tulevan kantaverkon ’älylliset’ tarpeet.

Kiinan ja Intian odotetaan vielä 2020-luvulla nojaavan sähköntuotannossaan pääasiassa hiileen, vaikka ne samalla jatkavat uusiutuvan energian kapasiteetin voimakasta lisärakentamista. Myös Lähi-idässä fossiilisten käyttö jatkunee vielä vuosia siitä huolimatta, että rikkaat öljyn- ja kaasuntuottajamaat voivat samalla investoida tuntuvasti myös aurinkoenergiaan ja tuulivoimaan.

Eri markkina-alueilla erilaista kasvua

Kasvumahdollisuudet eri markkina-alueilla vaihtelevat Frost & Sullivan mukaan melkoisesti. Eurooppaa leimaavat 2020-luvulla merkittävät investoinnit sähkön varastointiin: vuoteen 2030 mennessä vuotuiset varastointi-investoinnit ovat noin 11 miljardia euroa. Kokonaiskapasiteetin arvioidaan nousevan viime vuoden 2,9 GW:sta 70 GW:iin vuoteen2030 mennessä.

Pohjois-Amerikassa korkeat energiakustannukset vievät markkinakasvua kohti energia- ja siirtosopimuspalveluita, joiden arvioidaan rahallisesti yli tuplaantuvan vuosikymmenen aikana ja olevan vuonna 2030 runsaat 16 miljardia euroa. Etelä-Amerikassa väestön ja BKT:n kasvu tuplaavat sähköistymisen tarpeen kasvun, mikä merkitsee sähkön tarpeen yli 3 prosentin vuosikasvua 2030 saakka.

Intiassa uusiutuva energia kattaa 72 prosenttia kokonaiskapasiteetin kasvusta seuraavien 10 vuoden aikana. Aurinkoenergia- ja tuulivoimahankkeiden kilpailukykyiset kustannukset ovat avain asemassa tulevien investointien kannalta. Kiinassa energian varastointi laajenee nopeasti; jo tällä hetkellä maassa on globaalista varastointituotannon kapasiteetista 62 prosenttia ja osuus vain kasvaa. Se merkitsee sähkövarastojen hintojen laskua.

Lähi-idässä aurinkoenergiamarkkina tulee kukoistamaan 2020-luvulla Saudi Arabian siivittämänä. Sen lisäksi merkittäviä markkinatoimijoita ovat Arabiemiraatit, Qatar ja Iran.

Lähde: Smart Energy International

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: iStock

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit