23.10.2017, kello 14.23

Uuden energiajärjestelmän testilaboratorio

Älyä Ahvenanmaalle

Ahvenanmaasta kaavaillaan älyteknologiaan ja sataprosenttisesti uusiutuvaan energiaan perustuvan energiajärjestelmän kokeilualuetta. Alue antaisi myös yrityksille mahdollisuuden testata uusia energiaratkaisuita.

Tulevaisuuden joustava, älykkäisiin sähköverkkoihin ja sataprosenttisesti uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön perustuva energiajärjestelmä saattaa löytää kotinsa Ahvenanmaalta. TEKESin rahoittama suunnittelutyö aiheesta on käynnistynyt.

Ahvenanmaa on testialueeksi erityisen sopiva. Alueella on Pohjois-Euroopan parhaat tuuli- ja aurinko-olosuhteet. Maakunnassa biotalouden asema on vahva ja kansalaismielipide hyväksyy uusiutuvan energian käytön. Ahvenanmaalle myös tuodaan paljon sähköä. Alue on riittävän pieni kokeilua varten, mutta sen BKT, väestö, metsienkäyttö ja energian kulutus vastaavat Manner-Suomessa vallitsevaa tilannetta — hankkeesta saatava tieto on skaalattavissa.

Tulevaisuuden energiajärjestelmän tärkeimpiä elementtejä ovat kyky integroida hajautettu uusiutuvan energian tuotanto osaksi kokonaisuutta sekä kyky hallita kysynnän ja tuotannon yhtäaikaista vaihtelua. Energiaa käyttävä kotitalous tai yritys on myös saatava toimimaan aktiivisesti järjestelmän osana.

— Suhtaudumme positiivisesti uuden teknologian mahdollisuuksiin saada käyttöön entistä hiilineutraalimpia ratkaisuja, toteaa Ahvenanmaan varamaaneuvos Camilla Gunell.

— Kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen torjunta on Ahvenanmaalla tärkeitä, mutta meillä ei ole omia tutkimusresursseja tai teknologiaa, mitä muutos edellyttää. Hanke on meille mahdollisuus, jota emme halua hukata.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen on innoissaan Ahvenanmaalle suuntautuvasta kokeiluhankkeesta.

— Kokeilulla on merkittävää yhteiskunnallista arvoa Ahvenanmaalle ja Manner-Suomelle ilmastonmuutoksen torjunnassa ja energiavallankumouksessa. Yhteinen tahtotila asiassa on perusedellytys, jonka pohjalle voimme rakentaa hankkeen lainsäädännölliset, verotukselliset ja poliittiset reunaehdot.

Tiilikaisen mielestä onnistuessaan Ahvenanmaan hanke toimii uusiutuvan, omavaraisen ja älykkään energiajärjestelmän kenttäkokeena, jossa kuluttajilla on kasvava merkitys sähkömarkkinoiden toiminnassa.

— Suomalaisilla toimijoilla on hyvät edellytykset kehittää ja ottaa ensimmäisenä käyttöön energiajärjestelmä, joka pystyy sopeutumaan sataprosenttisesti uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan sääriippuvaiseen tuotantoon.

Kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit