02.02.2017, kello 12.48

Älykäs sähköverkko ei yksin riitä

Älyä myös markkinamalleihin

Älykkyyden lisääminen sähköverkoissa on päivän trendi. Sen rinnalle tarvitaan kuitenkin uusia sähkömarkkinamalleja, jotka pohjautuvat reaaliaikaisiin sähköverkkopalveluihin ja uusiin tietoliikenneratkaisuihin.

Eurooppalainen SmartNet-hanke kehittää uusia sähkömarkkinamalleja, jotka pohjautuvat reaaliaikaisiin sähköverkkopalveluihin. Niiden käytön edellytys on myös luotettava, turvallinen ja kustannustehokas tiedonsiirto. Jos kokonaisuuden kehittämisessä onnistutaan, saavutetaan sähköntuottajien ja kuluttajien kannalta paras kokonaishyötysuhde.

Suomea SmartNet-hankkeessa edustaa VTT.

—  Suomalaisia yrityksiä hankkeessa kiinnostavat sähköverkko- ja markkinatoimijoiden roolit, loppuasiakkaiden mahdollisuudet valita ostajatahot ja markkinat joustokapasiteettinsa myymiseksi sekä tarvittavat lainsäädännön muutostarpeet, toteaa VTT:n erikoistutkija Seppo Hänninen.

Älyverkkojen yleistyminen vaikuttaa laajasti sähkömarkkinoiden toimintaan — kaikkiin toimijoihin eri sähköverkon tasoilla, mutta myös markkinoilla toimiviin sähkön ostajiin ja myyjiin. Taustalla vaikuttavat myös Euroopan unionin energiastrategian tavoitteet. Eurooppalaisen sähköjärjestelmän tekninen muuttaminen älyratkaisuiden avulla ei ole ainoa päämäärää — tavoitteena on sähkömarkkinoiden kehittäminen kohti toimivia EU:n energiasisämarkkinoita.

Aurinko- ja tuulienergian kaltaisten vaihtelevien sähköntuotantomuotojen määrän arvioidaan kasvavan reippaasti erityisesti pien- ja keskijänniteverkoissa. Samalla yhä suurempi osa joustavista resursseista — esimerkiksi ohjattavat kulutuspaikat ja energiavarastot — hajautuu jakeluverkkoihin. Tulevaisuudessa myös entistä enemmän sähköjärjestelmän taajuuden ja jännitteen ylläpitämiseen tarvittavasta reservitehosta tuotetaan hajautetusti jakeluverkkojen alueilla. Sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisen tarve reaaliajassa kasvaa — samoin eri jakeluverkon tasoilla toimivien operaattoreiden toiminnan koordinoinnin tarve lisääntyy.

Siksi SmartNet-hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää reservien hajauttamisessa tarvittavia työkaluja. Niitä tarvitaan markkinaosapuolten ja siirtoverkkoyhtiöiden väliseen kasvavaan vuorovaikutukseen. Hyvä työkalupakki auttaa kulutuksen ja tuotannon tasapainottamista hajautetussa sähköjärjestelmässä, johon on kytketty runsaasti vaihtelevaa tuotanto.

— VTT:n vetämässä työryhmässä on keskitytty tutkimaan eri markkinamalleihin soveltuvia tietoliikenneratkaisuja kustannusten, joustavuuden ja käyttäjävaatimusten pohjalta. Kansallisella tasolla erityistä huomiota on kiinnitetty matkapuhelinverkkojen käytettävyyteen kaupankäynnissä ja energiaverkkotietojen jakamisessa, kertoo johtava tutkija Seppo Horsmanheimo.

— Suomalaisia tietoliikenneyrityksiä kiinnostaa erityisesti se, millaisia palveluita ja ratkaisuja tulevaisuudessa voidaan tarjota energiatoimialalle.

Lisätietoja hankkeesta löytyy täältä.

Kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit