22.11.2016, kello 16.21

Minkälainen on tulevaisuuden sähköverkko?

Älyverkkovisiosta apua

Helposti säädettäviä voimalaitoksia on tulevaisuudessa nykyistä vähemmän. Säätilan mukaan tuotantoaan vaihtelevien voimalaitosten määrä kasvaa ja sähkönkäyttötavat muuttuvat — perinteinen sähköjärjestelmä on helisemässä. Älyverkkovision avulla haetaan ratkaisuja muuttuvaan tilanteeseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä miettii minkälainen olisi suomalainen älyverkkovisio. Työn pitäisi olla valmis vuoden 2018 syyskuussa.

Muutosvoimat jyräävät Euroopan ja Suomen sähkömarkkinoilla. Tänään tutut ja turvalliset ratkaisut voivat jo ylihuomenna olla kilpailukyvytöntä ongelmajätettä. Siksi Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on asettanut laajapohjaisen työryhmän pohtimaan älyverkkojen mahdollisuuksia. Älyverkkoista arvioidaan muodostuvan muutosvoimia kestävä puskuri ja joustavuutta lisäävä elementti.

Sähköjärjestelmään kohdistuvien paineiden taustalla vaikuttavat Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan linjaukset, joista Suomen kansalliset strategiset tavoitteet johdetaan. Poliittisten trendien lisäksi sähköä käyttävien asiakkaiden tarpeet muuttuvat: sähkön käytön kasvu hidastuu ja asiakkaat hankkivat kiinteistökohtaisia tuuli- ja aurinkosähköjärjestelmiä. Kaksisuuntainen sähkökauppa energiayhtiöiden ja heidän asiakkaidensa välillä yleistyy.

Säätilasta riippuvaiset sähköntuotantomuodot — aurinkovoima ja tuulivoima — jatkavat kasvuaan. Niiden yleistymiseen kannustaa poliitikkoja inspiroiva tukipolitiikka, mutta myös tekniikan halpeneminen ja kaupallistuminen. Perinteiset keskitetyt sähköntuotantojärjestelmät natisevat liitoksistaan — tuotantojärjestelmät hajautuvat nykyistä pienempiin alueellisiin järjestelmiin. Osa alueellisista järjestelmistä voi jopa irtautua valtakunnan verkosta.

Euroopan unionin sähkömarkkinoiden odotetaan vihdoin yhtenäistyvän — ainakin tulevaisuudessa. Markkina-alueen integroituminen ja toimintatapojen harmonisoituminen muuttavat myös tapaa käyttää sähköjärjestelmiä. Mikäli markkinaehtoiset ajatukset saavat nostetta, toimii markkinaehtoinen sähköjärjestelmä hieman eri tavalla kuin nyt.

Sähköjärjestelmän on siis taivuttava hyvin erilaisten muutosvoimien alla. Siksi sähköverkoista muodostuu sähköjärjestelmän ydin, jonka tekniset ratkaisut ja käyttötavat osaavat reagoida nopeasti sähkömarkkinoiden ja poliittisten päätösten jatkuvasti muuttuvassa ristiaallokossa. Ketterästi toimivat sähköverkot ovat älykkäitä — älyverkkoja.

Mitä on sähköverkkojen älykkyys?

Älykäs sähköverkko ei ole pelkkää tekniikkaa — teknologiaa, laitteita tai tiedonhallintaa. Älykkään sähköverkon on taivuttava sähköä käyttävien kansalaisten ja yritysten muuttuvat tarpeet tyydyttäväksi valtatieksi ja markkinapaikaksi. Samalla sen on osattava vastata sähköntuottajien toiveisiin — ja viime kädessä olla koko yhteiskunnan nöyrä palvelija, joka pitää huolen sähkön toimitusvarmuudesta kaikissa olosuhteissa. Älykäs sähköverkko on palvelualusta — laaja toiminnallinen kokonaisuus. Tällä tavalla TEM myös evästää työryhmää visioinnin alkumetreillä.

Älykäs sähköverkko kannustaa sähkönkäyttäjiä osallistumaan aktiivisesti sähkömarkkinoiden toimintaan. Älykkäästi toimivan verkon on mahdollistettava uudenlaisten sähkötuotteiden ja hinnoittelumallien synnyttäminen. Samalla verkko mahdollistaa sähkötuotteiden valintaan liittyvät arvovalinnat — erimerkiksi erilaisten ekologisten merkkituotteiden ostamisen ja myymisen verkossa. Samaan suuntaan vetää suuressa kuvassa ilmastopoliittiset tavoitteet, kun kansakunnat etenevät kohti vähähiilistä yhteiskuntaa.

Sähkön toimitusvarmuuden ja tehotasapainon hallinta on perinteisempää jakeluverkkotekniikkaa, mutta sekään ei ole enää itsestään selvää, kun tuotantojärjestelmät hajautuvat tai kun sääriippuvaisen kapasiteetin määrä verkossa kasvaa. Älykkäästi toimiva sähköverkko tarjoaa myös työkaluja vikatilanteiden selvittämiseen, ennakoivaan kunnossapitoon ja pullonkaulatilanteiden selvittämiseen.

Ministeriön asettaman työryhmän toimeksianto on laaja ja moniulotteinen. Työryhmän tehtävänä on ennen kaikkea luoda näkemys tulevaisuuden älykkäistä sähköverkoista. Lisäksi työryhmän on listattava konkreettisia toimia, joiden avulla älyverkot voisivat palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoiden toimintaan ja edistää toimitusvarmuuden ylläpitoa. Älyverkkovision pitäisi olla valmis vuoden 2018 syyskuussa.

ESIMERKKI

Visioitua älykkyyttä Britanniasta

Euroopan sähkömarkkinoiden pioneeri Iso-Britannia sai älyverkkovisionsa valmiiksi jo vuonna 2014. Brittien älyverkkovisio painottaa kokonaistaloudellisia hyötyjä ja loppukäyttäjien asemaan. Saarivaltakunnan suhde sähkömarkkinoihin on perinteisesti ollut markkinaehtoinen.

Brittien visioima älykäs sähköverkko käyttää modernia tekniikkaa sähkön kysynnän ja tarjonnan reaaliaikaiseen hallintaan. Tämä mahdollistaa luotettavamman ja kustannustehokkaamman tavan siirtää sähköä verkossa. Etäluettavat älykkään sähkömittarit ovat tärkeässä roolissa — ne tarjoavat monenlaista tietoa sähköverkon toiminnasta, jolla voidaan tukea kysyntäjoustoja sekä hajautettua sähköntuotantoa.

Älyverkkotoiminnan tavoitteena Britanniassa on pienentää sähkönkäyttäjien kustannuksia. Samalla tuetaan talouskasvua, työllisyyttä ja edistetään vähähiilisen teknologian yleistymistä. Keinoina ovat sääntely ja markkinaehtoisen toiminnan edistäminen. Tavoitteena on varmistaa, että sähkönkäyttäjät ymmärtävät ja ovat vakuuttuneita älymittareiden ja kysyntäjoustomekanismien hyödyistä.

Suuressa kuvassa britit haluavat lisätä investointeja tutkimukseen ja kehitykseen. Samalla pienten ja keskisuurten yritysten kanssa halutaan lisätä yhteistyötä.

Kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit