01.10.2015, kello 10.57

Arktisen aurinkoenergian hyödyntämistä selvitetään

Kiinnostus aurinkoenergian hyödyntämiseen on luonut tarpeen selvittää sen mahdollisuuksia myös arktisella alueella. Lapin ammattikorkeakoulu käynnistää tätä koskevan selvitystyön.

Perinteisesti on oletettu, että pohjoisen olosuhteet ovat epäsuotuisat aurinkoenergian järkevään tuotantoon. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole, mutta haasteita pohjoisissa oloissa kyllä riittää.

Arktisilla alueilla auringon säteilyn intensiteetti vaihtelee eri kuukausina huomattavasti enemmän kuin eteläisemmissä olosuhteissa. Myös lumisade tuo omat haasteensa aurinkoenergian tuotantoon.

Lapin ammattikorkeakoulun selvitystyön tavoitteena on luoda kuva siitä, mitkä nykyiset teknologiat toimivat parhaiten pohjoisissa olosuhteissa ja kerätä käyttäjäkokemuksia olemassa olevista aurinkosähköä tuottavista ratkaisuista.

Tulossa Arktinen aurinkovoima -opas

Hankkeessa julkaistaan Arktinen aurinkovoimala -opas, jossa esitetään hyviä käytäntöjä ja käyttökokemuksia sekä tietoa tuotantoon ja materiaaleihin liittyvästä lainsäädännöstä, standardeista ja määräyksistä.

Oppaassa tuodaan esille myös arktisiin olosuhteisiin parhaiten soveltuvia aurinkosähkön tuotantotekniikoita, -materiaaleja ja -ratkaisuja. Lisäksi hankkeessa on tarkoitus esittää kerätyn tiedon pohjalta arktinen aurinkovoimalakonsepti, joka hyödyntää arktisiin olosuhteisiin parhaiten soveltuvia käytäntöjä sekä tekniikkaa.

Selvitystyöstä ja sen tuloksista hyötyvät arktisella alueella sijaitsevat yritykset, yksityiset ihmiset ja organisaatiot. Hanke tukee myös Lapin ammattikorkeakoulun omaa osaamista ja vahvistaa opetuksen ja TKI-toiminnan yhteistyötä.

Euroopan aluekehitysrahastolta tukea saava Arktisen aurinkoenergian hyödyntämisedellytykset -hanke valmistuu vuoden 2016 huhtikuussa.

Kuva: Lapin AMK

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit