16.12.2020, kello 10.36

GasGrid ja Elering määrittävät

Balticconnectorin kapasiteetille viikkokatsaus

Latvian, Viron ja Suomen kaasuputkistoista vastaavat systeemioperaattorit ovat sopineet mekanismista, jolla optimoidaan viikoittain Balticconnectorin kautta Suomeen tuleva maakaasumäärä.


Balticonnectoriin liittyvä Inkoon kompressoriasema kuvan oikeassa alakulmassa.


Systeemioperaattorit suunnittelevat lisäävänsä kaasumäärää 2-3 GWh päivässä siihen asti, kunnes pitkään suunnitellut laajennustyöt Karksin mittausasemalla Viron ja Latvian rajan läheisyydessä saadaan valmiiksi.

Suunnitelma nojaa siihen, että Viron kaasun kulutus voidaan tyydyttää maksimoimalla Varskasta tuotavan venäläisen maakaasun määrä. Sen mahdollistaa kaasun viennin Inculkansin asemalta Karksiin ja sitä kautta kaasun toimittamisen Balticconnectorin välityksellä Suomeen.

Viron systeemioperaattori Elering ja sen suomalainen kollegaoperaattori GasGrid arvioivat Balticonnectorin kuljetuskapasiteetin viikoittain ja julkaisevat sen joka perjantai.

Tämän vuoden alusta käyttöön otetun Balticconnectorin kaasuvirta on pitkään ollut alle puolet suunnitellusta 81,2 GWh:n päivittäisestä määrästä. Kesä- elokuun aikana päästiin 34 GWh:n määriin, mutta muulloin määrät ovat pysyneet alempina.

Suunniteltua alhaisempi kaasuvirtaus johtuu Karksi-aseman pullonkaulasta. Karksin kapasiteetin laajennus piti alun perin olla valmis, kun Balticconnector otetiin käyttöön. Karksin kapasiteetti on tarkoitus nostaa nykyisestä päivittäisestä 73,5 GWh:sta 105 GWh:iin. Kuluvan vuoden huippu, 50,8 GWh, koettiin tammikuussa!

Lähde: argusmedia.com

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: GasGrid

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit