22.02.2016, kello 15.01

Valmet ja Fortum löysivät toisensa:

Bioenergialle EU-tason kestävyyskriteerit

Bioenergian käytölle pitäisi vielä tämän vuoden aikana saada EU-tasolla päätetyt kestävyyskriteerit. Tämä vauhdittaisi investointeja ja edistäisi bioenergian käyttöä, toteavat Fortum ja Valmet yhdessä.

Yhtenäiset Euroopan unionin tasoiset kestävyyskriteerit bioenergian käytölle edistäisivät bioenergiamarkkinoiden toimintaa. Samalla syntyisi tasapuoliset kilpailuolosuhteet, mikä vauhdittaisi alan investointihalukkuutta ja edistäisi bioenergian käyttöä. Kriteerien pitäisi kattaa kaikenlainen bioenergia — nesteet, kiinteät polttoaineet ja kaasut. Energiayhtiö Fortum ja energiantuotantoteknologiaan erikoistunut Valmet ovat yhdessä vauhdittamassa keskustelua aiheesta.

— Tällä hetkellä Euroopan unioni on määritellyt kestävyyskriteerit vain energian tuotannossa käytettäville polttoaineille ja bionesteille. Kiinteän ja kaasumaisen bioenergian käyttöä sen sijaan säätelee kirjava joukko osittain päällekkäisiä kansallisia ja vapaaehtoisia kestävyyskriteereitä, yhtiöt toteavat tiedotteessaan.

Valmetin ja Fortumin mielestä Euroopan unionin kattavat yhtenäiset kriteerit lisäävät toimintaympäristö ennustettavuutta ja vakautta. Yhteiset kriteerit olisivat myös oivallinen biomassamarkkinoiden takuumies. 

Suomalaiselle osaamiselle olisi kysyntää

— Vain kestävästi käytetty ja tuotettu bioenergia voidaan laskea uusiutuvaksi energiaksi, joka päästökauppajärjestelmän näkökulmasta olisi nollapäästöistä, yhtiöt huomauttavat.

Biomassa on uusiutuva polttoaine, jolla voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Samalla hillitään tehokkaasti ilmastonmuutosta. Paikallisesti tuotettu biomassa myös vähentää riippuvuutta tuontipolttoaineista, lisää yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon toimitusvarmuutta ja tarjoaa työtä.

— Suomalaiselle bioöljylle ja biomassaa hyödyntäville monipolttoainekattiloille on varmasti kysyntää maailmalla, Fortum ja Valmet huomauttavat.

Fortumin Joensuun voimalaitoksella Valmetin kanssa yhdessä kehitetyllä pyrolyysiteknologialla tuotettu puuperäinen bioöljy on arvotettu suomalaisten kestävyyskriteereiden avulla. Sen mukaan bioöljyn tuottaja huolehtii koko tuotantoketjun todentamisesta kannolta loppuasiakkaalle asti.

Laitoksella valmistettu bioöljy on herättänyt kiinnostusta monissa eri maissa. Bioöljyn vientiä kuitenkin hidastuttaa se, että suomalaista kestävyysjärjestelmää ei automaattisesti tunnusteta muualla — suomalaisen bioöljyn kestävyyskriteerit pitää hyväksyttää jokaisen vientimaan viranomaisilla erikseen.

Kuva: Scanstockphoto

 

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit