10.05.2016, kello 15.09

Yhtenäiset käytännöt Eurooppaan

Bioenergian kestävyys varmistettava

Bioenergian kestävyyskriteerit on syytä varmistaa. Vielä parempi, jos EU-alueella kestävyyden arvioinnissa käytetään yhtenäistä menetelmää. Näin toteaa Bioenergia ry.

Bioenergian käyttö on Suomessa ja EU-maissa on pääosin kestävää. Euroopan unionin alueella ei ole kuitenkaan käytössä yhtenäistä tulkintaa kiinteän ja kaasumaisen bioenergian kestävyydestä. Siksi EU-komissio aikoo tarkentaa ja yhtenäistä bioenergian käytön kestävyyskriteereitä. Taustalla vaikuttaa bioenergian kasvava rooli uusiutuvan energian käytön lisäämisessä ja ilmastopolitiikan tavoitteiden toteuttamisessa. Bioenergian osuus EU-alueella käytettävästä uusiutuvasta energiasta on noin 65 prosenttia — Suomessa sen osuus on yli 80 prosenttia.

Bioenergia ry:n mielestä bioenergia nousee tulevaisuudessa eurooppalaisen talousjärjestelmän kantavaksi pilariksi. Siksi bioenergian kestävyyskriteerit on syytä varmistaa ja yhtenäistää EU:n alueella. Samalla on kuitenkin pidettävä huolta siitä, että järjestelmä ei aiheuta turhaa byrokratiaa tai kustannuksia.

— Kattava lainsäädäntö minimoi riskit ja järjestelmä voidaan laajentaa koko maailman kattavaksi, järjestö toteaa.

Hyvin toimiva bioenergian kestävyysjärjestelmä on biomassan loppukäytöstä riippumaton. Biomassasta voidaan jalostaa monia lopputuotteita: sähköä, lämpöä, nestettä ja kaasua. Ihanteellista olisi, jos järjestelmä perustuisi olemassa olevaan lainsäädäntöön. Samalla voitaisiin hyödyntää vapaaehtoisia sertifikaattijärjestelmiä.

Bioenergia ry:n mielestä biomassan käyttökohteita tai käyttöä ei kuitenkaan pitäisi määritellä lainsäädännön avulla esimerkiksi jalostuksen tai polttamisen perusteella.

— Kun markkinoiden annetaan toimia, valikoituu bioenergiajakeille kestävyyskriteereiden puitteissa parhaat käyttökohteet.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit