17.02.2016, kello 14.54

EcoEnergy SF Oy investoi uusiutuvaan

Biokaasulaitos Äänekoskelle

Metsä Fibre Oy:n uuden biotuotetehtaan yhteyteen Äänekoskelle rakennetaan myös biokaasulaitos. Laitos hyödyntää biotuotetehtaalla syntyvää puupohjaista lietettä ja puubiomassan ligniiniä.

Äänekosken biotuotetehtaan yhteydessä syntyy sivutuotteena puupohjaista jätelietettä. Jos ensi vuonna siitä voidaan valmistaa suuria määriä biokaasua, jonka energiasisältö vuodessa on 20 gigawattituntia. Näin syntyvä biokaasu voidaan jatkojalostaa biometaaniksi, joka sopii käytettäväksi liikennepolttoaineena.

Biokaasun valmistamisesta vastaava EcoEnergy SF Oy on jo tehnyt kaasun toimittamisesta aiesopimuksen Gasum Oy:n kanssa. Biokaasun jakelua varten Valtatie 4:n läheisyyteen rakennetaan tankkausasema. Biokaasua on tarkoitus käyttää myös biotuotetehtaan kuljetuskaluston polttoaineena sekä alueella käytössä olevissa työkoneissa.

Biokaasun lisäksi EcoEnergy SF:n laitos tuottaa pellettimuotoista biopolttoainetta. Sillä voidaan korvata kivihiilen käyttöä voimalaitoksissa ja teollisuusprosesseissa. Kiinteän biopolttoaineen tuotanto perustuu puubiomassan sisältämän ligniinin korkeaan energiasisältöön. Ligniini voidaan jalostaa voimalaitoskäyttöön soveltuvaksi kiinteäksi polttoaineeksi.

Uusi biokaasu- ja biopolttoainelaitos on ensimmäinen tämän tyyppinen biomassojen käsittelyä toteuttava laitos maailmassa. Laitoksen käyttämä tekniikka perustuu Envor Protech Oy:n kehittämään tekniikkaan. Laitoksen arvioidaan avaavan mahdollisuuksia myös kansainväliselle vientitoiminnalle.

Kohde on osa Juha Sipilän hallituksen biotalouden kärkihankkeita. Investoinnin kokonaisarvo on 15,3 miljoona euroa, johon Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 4,6 miljoonaa euroa energiatukea. Hankkeen valmisteluun on saatu myös Tekes-rahoitusta.

Laitos valmistuu vuoden 2017 keväällä. Laitoksessa voidaan jalostaa myös muita biohajoavia lietteitä ja kerättyä biojätettä.

EcoEnergy SF Oy:n omistavat Eko-Kvintti Oy, Envor Group Oy ja Protech AD Services Oy.

Yhteistyö nostaa Äänekosken painoarvoa

Metsä Fibre Oy:n ja EcoEnergy SF Oy:n yhteistyö Äänekosken biotuotetehtaan ympärillä saa kiitosta työ- ja elinkeinoministeri Olli Rehniltä.

— Yhteistyö on linjassa niiden odotusten kanssa, joita hallituksella on Äänekosken biotuotetehtaasta biotalouden kärkihankkeena. Äänekoskelle on tulossa Suomen suurin ja monella tapaa ainutlaatuinen metsäteollisuusinvestointi, jolla on korkea kotimaisuusaste, Rehn toteaa.

— Tehtaan ympärille on rakenteilla aivan uudenlainen teollinen ekosysteemi, jossa puuta hyödynnetään monipuolisesti ja resurssitehokkaasti erilaisten perinteisten ja uusien tuotteiden valmistukseen. Mukana on myös monia pk-yrityksiä.

Vuonna 2017 toimintansa aloittava Metsä Fibre Oy:n Äänekosken biotuotetehdas on maailman suurin havupuusellutehdas. Se tuottaa vuodessa noin 1,3 miljoonaa tonnia sellua. Tehtaan tarvitsema energia tuotetaan kokonaan uusiutuvalla energialla. Laitos tuottaa sähköä myös valtakunnan verkkoon.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on laskettu hankkeen työllistämisvaikutukseksi 2500 henkilötyövuotta. Rakentamisen aikainen työllisyysvaikutus on noin 6 000 henkilötyövuotta suunnittelussa, rakentamisessa ja muissa tehtävissä.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit