23.05.2018, kello 12.44

Brittienergiayhtiö Drax pilotoi

Biomassayksiköllä CCS-kokeilu

Brittiläinen Drax -energiayhtiö ryhtyy hiilidioksidin talteenotto- ja varastointikokeiluun Yorkshiren voimalaitosalueellaan. Kyseessä on laitosyksikkö, joka käyttää polttoaineenaan biomassaa, uutisoi The Guardian.

Draxin tarkoituksena on, että vajaan 0,5 miljoonan euron kokeilu toimisi jonkinlaisena lähtölaukauksena hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologialle, joka on toistuvasti epäonnistunut yrityksissään saada jalansijaa Britanniassa.

Yhtiö osallistui aiemmin hankkeeseen, joilla pyrittiin rakentamaan yli miljardin arvoinen prototyyppilaitos hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin, mutta se vetäytyi hankkeesta vuonna 2015 epäonnistuttuaan uusiutuvan energian tukien saamisessa.

Laatuaan maailman ensimmäinen

Nyt yhtiö yrittää uudelleen pioneeriteknologialla, eli bioenergiaan liitetyllä CO2:n talteenotolla ja varastoinnilla (BECCS), leikata päästöt yhdeltä neljästä biomassapolttoisesta yksiköstään. Asiantuntijoiden mukaan kysymyksessä on maailman ensimmäinen biomassapolttoa käyttävä CCS-projekti.

Bioenergiaan liitetyllä CO2:n talteenotolla ja varastoinnilla BECCS voi teoriassa vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä ilmakehään, kun biomassaan käytetyt puut ovat kasvaessaan sitoneet hiilidioksidia, eikä taas sähköntuotannon yhteydessä tapahtuvasta biomassan poltosta vapaudu päästöjä ilmakehään.

Useimmat YK:n ilmastopaneelin laatimat globaalin lämpenemisen pysäyttämiseen tähtäävät skenaariot ennakoivat tällaista negatiivisten päästöjen teknologiaa, joskin kriitikot ovat sanoneet, ettei sellainen toimi isossa mittakaavassa.

Nyt toukokuussa alkavan projektin tiimoilta Drax on tehnyt yhteistyötä Leedsin yliopiston kanssa. Hiilidioksidi on tarkoitus varastoida tiivistetyssä muodossa, ja yhtiö toivoo voivansa myydä sen myöhemmin teollisuusprosesseihin.

Osa maan hallituksen puhtaan kasvun strategiaa

Britannian energiaministeri Claire Perry toteaa Draxin pilotista, että se on "suunnattoman jännittävä", kun taas CCS- järjestö kutsuu sitä "tärkeäksi askeleeksi".

Draxin toimitusjohtaja Will Gardiner sanoo puolestaan, että mikäli Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet aiotaan saavuttaa ja pyritään kohti puhtaampaa tulevaisuutta, negatiiviset päästöt ovat välttämättömyys. Ja silloin BECCS on johtava teknologia niiden toteuttamiseksi.

- Tämä pilotti on Britannian ensimmäinen askel, mutta se ei jää Draxin ainoaksi. Meillä on pian neljä toiminnassa olevaa biomassayksikköä, joilla voidaan kokeilla eri teknologioita. Tällöin Draxilla, Britannialla ja koko maailmalla on mahdollisuus tuottaa negatiivisia päästöjä ja aloittaa hiilidioksidin vähentäminen ilmakehästä, Gardiner jatkaa.

Draxista korostetaan, että aiemmista CCS- projekteista poiketen nyt on kyseessä uuden teknologian pilotti. Siinä tutkitaan uudenlaista hiilidioksidin talteenottoa - kivihiilen sijasta biomassan "jälkipolttoa".

Britannian hallituksen puhtaan kasbvun strategiassa BECCS nähdään yhtenä kasvihuonekaasujen poistoteknologiana, joka edesauttaa pitkän ajan tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius.

Energiaministeri Claire Perryn mukaan Britannia tähtää maailman johtavaksi valtioksi hiilidioksidin talteenotossa ja varastoinnissa, mikä on avainosa maan uutta teollista strategiaa.

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: Anna Gowthorpe/PA

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit