22.06.2020, kello 09.25

Hiilineutraalius edellyttää

Brittien sitouduttava lisäydinvoimaan

Strategia ilman uutta ydinvoimaa saattaa vaarantaa Britannian vuoden 2050 hiilineutraaliustavoitteen. Mutta lisäydinvoimaa tuskin tulee ilman kustannusten laskua, todetaan tuoreessa analyysissa.

Vuoden 2050 ilmastotavoitteen saavuttamiseksi Britannian olisi rakennettava uutta ydinvoimaa 10 GW, todetaan uudessa analyysissa, jonka on toimittanut innovaatioyritys Energy Systems Catapult. Analyysin mukaan rakenteilla oleva Hinkley Point C -ydinvoimala on alimman tason ratkaisu, joka yksinään ei riitä, vaan lisätarvetta uudelle ydinvoimalle senkin jälkeen jää.

Raportissa huomautetaan, että mikä tahansa yritys ilman uutta ydinvoimaa riskeeraisi Britannian hiilineutraaliustavoitteen ja merkitsisi hyvin todennäköisesti, että vähähiilinen talous tulisi merkittävästi kalliimmaksi. Fossiilittoman lämmityksen ja vetytuotannon saavuttaminen voisi rapotin mukaan edellyttää jopa 50 GW uutta ydinvoimaa vuoteen 2050 mennessä.

Ilman ydinvoimarakentamisen kustannusten laskua tavoite ei analyysin mukaan kuitenkaan onnistune. Sen vuoksi analyysissa ehdotetaankin, että seuraavien viiden vuoden aikana hallituksen tulisi tukea ohjelmia, joilla tähdätään pienreaktoreiden ja neljännen sukupolven edistyksellisten reaktoreiden kaupalliseen tuottamiseen.

Vaihtoehtoisten vähähiilisten teknologioiden ohella pienet ja neljännen sukupolven reaktorit helpottaisivat Britannian vuoden 2050 energiajärjestelmän suunnittelua. Analyysin mukaan myös hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS) voi olla olennaisen osa järjestelmää, koska sitä voidaan hyödyntää monin tavoin, muun muassa vedyn tuotannossa.

Energy Systems Catapultin ydinvoima-asioista vastaava johtaja Mike Middleton sanoo, että ei ole helppoja tapoja viedä Britannian taloutta hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä, mutta että on mahdollista alentaa ydinvoimakustannuksia ja -riskejä samalla, kun edetään kohti nollapäästöistä yhteiskuntaa.

Lähde: EnergyLiveNews

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: iStock

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit