29.12.2015, kello 14.25

Kiinnostus ilmastoasioihin kasvaa

Climate Leadership Councilissa jäseniä jo 28

Yritykset alkavat kiinnostua ilmastonmuutoksen torjunnasta entistä enemmän. Se näkyy Suomessa muun muassa Climate Leadership Councilin (CLC) jäsenmäärän kasvussa. Ratkaisuja ympäristöhaasteisiin etsivällä yhdistyksellä on jäseniä nyt jo 28.

Joulukuussa CLC:n uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Ensto Oy, Helen Oy, Huurre Yhtymä, Lassila & Tikanoja Oyj ja Oy SKF Ab.

Vuonna 2014 CLC:n jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli yli 90 miljardia euroa, mikä vastaa 23 prosenttia kaikkien Suomen yritysten liikevaihdosta. Nasdaq Helsingin pörssin markkina-arvosta CLC-yritykset muodostavat runsaat 45 prosenttia.

Climate Leadership Councilin mukaan Pariisin ilmastosopimus luo hyvät puitteet ilmastonmuutoksen globaalille hillinnälle. Sopimus sisältää useita yritysten toivomia tavoitteita, kuten läpinäkyvän raportoinnin, säännöt, joilla päästökauppa voidaan maailmanlaajuisesti integroida ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä viiden vuoden välein tarkistettavat yhteiset tavoitteet.

Yrityksillä avainasema ilmastonmuutoksen ratkaisuissa

– Vaikka ilmastosopimukset tehdäänkin valtiotasolla, ovat yritykset kuitenkin ne, jotka tarjoavat ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään. Näitä ratkaisuja etsimme mekin yhdessä kaupunkien, tutkimuslaitosten ja järjestöjen kanssa, CLC:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Korhonen sanoo.

– Yritysten, sijoittajien, kaupunkien ja kansalaisten toimet ovat ratkaisevia siinä, pääsemmekö Pariisissa asetettuun +1,5-2C asteen tavoitteeseen.

Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan kahden asteen polulle pääsemiseksi investointien päästöttömään energiaan – erityisesti energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan – tulisi maailmanlaajuisesti nelinkertaistua välittömästi vuoden 2013 tasosta ja pysyä yhtä korkealla aina vuoteen 2040 asti.

Kuva: CLC

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit