06.04.2017, kello 13.28

Esitys eduskunnalle syksyllä?

Datahubin lainvalmistelu käynnistyy

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) käynnistää lähiviikkoina lainvalmistelun sähkömarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihdon eli datahubin menettelytavoista.

Menettelytapojen lisäksi uudella lainsäädännöllä määritellään säännökset sille, millä edellytyksillä ja pelisäännöillä datahub-operaattori toimii.

Datahub on järjestelmä, jossa sähkön kaikki mittaustiedot keskitetään yhteen paikkaan. Tavoitteena on helpottaa ja tehostaa tietojen käsittelyä ja sitä kautta sujuvoittaa sähkön vähittäismarkkinoiden toimintaa. Esimerkiksi vähittäismyyjän vaihtaminen pitäisi sujua aiempaa yksinkertaisemmin.

Nykyinen tiedonvaihtojärjestelmä toimii teknisesti hyvin, mutta useat toimijat ovat valittaneet tiedon huonoa laatua ja sitä, ettei sovituista pelisäännöistä tai viestimuodoista ole aina pidetty kiinni. Tämä on lisännyt merkittävästi käsin tehtävän työn määrää.

Järjestelmän uusimiselle on nähty tarvetta myös siksi, että keskitetty tietovarasto helpottaa kysyntäjoustoon ja energiatehokkuuteen liittyvien uusien palveluiden kehittämistä ja edistää pienimuotoisen uusiutuvan energian tuotannon hyödyntämistä.

Hankkeeseen sisältyy lisäksi tavoite myöntää sähköyhtiöille siirtymäaikaa koskeva määräaikainen valtuutus saada sopimusasiakkaidensa henkilötunnukset massaluovutuksena Väestörekisterikeskukselta.

Datahubia koskeva lainsäädäntöprojekti aiotaan toteuttaa ministeriössä virkatyönä, josta vastaa hallitusneuvos Arto Rajala. Valmistelun tueksi kootaan asiantuntijaryhmä, johon kutsutaan edustajat Fingridistä, Energiateollisuus ry:stä ja Energiavirastosta.

Projekti käynnistyy kevään aikana sen jälkeen, kun maakaasumarkkinapaketti on annettu eduskunnan käsiteltäväksi. Luonnos hallituksen esitykseksi on tarkoitus saattaa lausuntokierrokselle kesällä 2017. Hallituksen esitys annettaisiin eduskunnalle tulevana syksynä.

Ks. aiheesta Arto Rajalan TEMatiikkaa-blogi

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit