04.10.2017, kello 09.25

Bioenergian kestävyyskriteereiden käsittely alkoi

Ei mikä tahansa direktiivi

Bioenergian käytön kestävyyskriteereiden käsittely on alkanut Euroopan unionin päätöksentekokoneessa. Europarlamentin ympäristövaliokunta käsittelee komission tekemää ehdotusta tämän kuun lopulla.

Europarlamentti päättää bioenergian käytön kestävyyskriteereistä vuodenvaihteen jälkeen. Päätöksenteon pohjaksi tarvitaan kuitenkin europarlamentin ympäristövaliokunnan (ENVI) laatima esitys aiheesta. Ympäristövaliokunta on asiassa pääesittelijä. Se käyttää esityksensä pohjana EU-komission viime vuoden lopulla tekemää ehdotusta — tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö ympäristövaliokunta voisi muuttaa komission ehdotusta peräti raskaalla kädellä.

Ennakkotietojen perusteella ympäristövaliokunta äänestää parlamentille tehtävästä esityksestä lokakuun lopulla. Valiokunnan esitystä europarlamentti pääsee kuitenkin käsittelemään vasta vuodenvaihteen jälkeen. Tämän jälkeen edessä on vielä europarlamentin, EU:n jäsenmaiden pääministereistä koostuvan Eurooppa-neuvoston ja EU-komission välinen kolmikantaneuvottelu. Kaiken tämän jälkeen bioenergian kestävyyskriteereiden pitäisi olla valmiina ensi kevään aikana.

Ympäristövaliokunnan raportoija on huhujen mukaan tehnyt komission ehdotukseen ”villejä muutoksia” kesän ja syksyn aikana. Komission ehdotuksesta on muokattu aikaisempaa tiukempi ja aikaisempaa vihreämpi.

— Kun bioenergian kestävyyskriteerit myllytetään vihreään päätyyn, aiheuttaa se byrokratian kasvua ja rajoituksia bioenergian käyttöön, toteaa eräs asiaa läheltä seuraava asiantuntija.

Mikä tahansa europarlamentin valiokunnista voi halutessaan ottaa kantaa komission tekemiin ehdotuksiin. Europarlamentin maatalousvaliokunta AGRI ehtikin jo tällä viikolla käsitellä ja äänestää bioenergian käytön kestävyyskriteereistä. AGRI on esityksessään samoilla linjoilla komission kanssa. Pääesittelijäksi valitun ympäristövaliokunnan ei kuitenkaan tarvitse korvaansa lotkauttaa muiden valiokunnan tekemille huomioille tai esityksille.

Yrityksiä suoraan velvoittava

Bioenergian kestävyyskriteerit ei ole mikä tahansa direktiivi. Perinteisesti EU-säätelyssä jäsenvaltioille on jätetty joustoja eli mahdollisuus etsiä kansallisia keinoja unionin asettaman tavoitteen toteuttamiseksi. Bioenergian kestävyyskriteereiden osalta joustoja ei ole kuitenkaan luvassa. Kestävyyskriteerit velvoittavat sellaisinaan kaikkia EU-maiden yrityksiä, jotka touhuavat bioenergian kanssa.

— Jäsenmaille ei jää liikkumavaraa ja silti kriteerit pitäisi saada toimimaan kaikissa EU-maissa ja kaikenlaisissa olosuhteissa, kertoo Energiateollisuus ry:n asiantuntija Jukka Makkonen.

Makkosen mielestä EU-komissio on asettanut bioenergian kestävyyskriteereiden käsittelylle erittäin tiukan aikataulun. Monipolvisessa käsittelyssä alkuperäinen esitys voi muuttua herkästi ennalta-arvaamattomaan suuntaan varsinkin silloin, kun asiaa käsitellään kiireessä ja esitykseen kohdistuu äärimmäisiä muutosesityksiä.

— Pienillä sanavaihdoksilla voi olla massiiviset vaikutukset käytännön toimintaan. Tämäntapaisessa prosessissa voi sattua myös työtapaturmia. Päättäjien tavoite voi olla kaikin puolin fiksu, mutta aina ei muisteta miettiä, miten asiat saadaan toimimaan käytännössä, Makkonen toteaa.

Riskinä byrokraattinen himmeli

Puuhaketta voimalaitoksessaan polttavan energiayhtiön on bioenergian kestävyyskriteereiden vaatimusten mukaisesti kyettävä osoittamaan se, että laitoksen pihalle koottu hakekasa on tuotettu kestävyyskriteereiden mukaisesti. Asian todentaminen huolettaa Makkosta.

— Puumateriaalin keräämisestä ja kuljettamisesta vastaavat metsänhoitoyhdistykset ja metsäteollisuusyritykset. Energiayhtiön on kuitenkin voitava osoittaa, että sen käyttämää haketta ei ole valmistettu esimerkiksi puunjalostukseen tarkoitetusta paksummasta puusta, vaan bioenergian kestävyyskriteereiden mukaisesti tuotetusta ohuemmasta puusta.

— Tämän todentamista varten tarvitaan valtava määrä sopimuksia ja todistuksia eri osapuolilta. Ovatkohan metsäyhtiöt edes valmiita luovuttamaan energiayhtiöille leimikko- ja mittaustietojaan, Makkonen pohtii.

Energia-alalla eniten huolta aiheuttaakin bioenergian käyttöön liittyvän hallinnollisen taakan turpoaminen.

TAUSTAA

Ei suuria muutoksia Suomeen

Bioenergian käytön kestävyyskriteerit eivät aiheuta merkittäviä muutoksia Suomessa, mikäli asiasta päätetään EU-komission tekemän ehdotuksen mukaisesti. Asiantuntijoiden mukaan kestävyyskriteerit on suhteellisen helppo sisällyttää Suomessa nykyisin käytössä oleviin metsästandardeihin ja lainsäädäntöön.

Kestävyyskriteereiden avulla varmistetaan kestävän metsätalouden jatkuminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Samalla voidaan vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, kun sitä korvataan bioenergialla — hiilidioksidipäästöt vähenevät ja ilmastomuutos saadaan kuriin.

Bioenergian kestävyyskriteerit koskettavat ennen kaikkea lämpölaitosten ja voimalaitosten metsäenergian käyttöä. Välillisesti bioenergian kestävyyskriteereiden soveltaminen vaikuttaa kuitenkin koko metsätalouteen. Kriteerit ohjaavat mm. energiantuotannossa käytetyn raaka-aineen tuotantoa, metsien hoitoa ja metsien uudistamista.

Kuva Scanstockphoto

Aikaisemmin Energiauutiset on käsitellyt bioenergian käytön kestävyyskriteereitä näissä jutuissa:

Bioenergian kestävyyskriteerit tulevat

Biomassan käytölle pelisäännöt

Bioenergian kestävyys varmistettava

Fortum ja Valmet kaipaavat bioenergialle yhtenäisiä kestävyyskriteereitä

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit