11.11.2015, kello 13.01

Tiedeyhteisö tutkii Aalto-yliopiston johdolla

Energia-alan murros – mitä hyötyä Suomelle?

Kansainvälisen Energiajärjestön IEA:n arvion mukaan globaali energiamurros synnyttää 50.000 miljardin dollarin markkinat vuoteen 2035 mennessä. Suomikin saa tästä osansa, mutta mitä ja millä tavalla. Sitä on ryhdytty tutkimaan Aalto-yliopiston johdolla.

Professori Raimo Lovion vetämä SET-hanke (Smart Energy Transition - Realizing its’ potential for sustainable growth for Finland's second century) selvittää, miten eri toimialat voivat hyötyvät energia-alan teknologiamurroksesta.

Lovion mukaan uudet teknologiat murtavat energia-alan vanhoja sääntöjä ja toimintamalleja. Murros johtaa radikaaleihin muutoksiin tuottajien ja käyttäjien rooleissa.

– Hankkeen tuottama tutkimus antaa Suomelle mahdollisuuden olla mukana murroksen luomassa uudessa liiketoiminnassa, Lovio sanoo.

Hankkeen tavoitteena on analysoida murroksen vaikutuksia erityisesti Suomelle tärkeisiin bioteknologioihin, digitalisaatioon ja cleantechiin. Tarkoitus on tutkia ja tuottaa eri menetelmin tietoa päättäjille siitä, miten suomalaiset pystyisivät mahdollisimman hyvin hyödyntämään nyt käynnissä olevaa energia-alan teknologiamurrosta.

Lovion mukaan mahdollisuuksia ja ratkaisuja haetaan yhteistyössä teollisuuden, viranomaisten ja kansalaisten kanssa.

LUT hankkeessa alan asiantuntijana

Aalto-yliopiston ohella tutkimuksessa on mukana Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), joka toimii hankkeessa energia-alan, häiritsevien energiateknologioiden sekä sähkömarkkinoiden asiantuntijana. ja luo näkemystä niiden tulevaisuuden kehityksestä ja merkityksestä.

LUT:n osahankkeen vetäjänä on professori Jero Ahola, joka toteaa, että teknologiamurroksen vetureina toimivat massatuotetut tuuli- ja aurinkovoimajärjestelmät, energiavarastot ja näiden sovellukset.

Aholan mukaan tulevaisuudessa tarvitaan esimerkiksi tehoelektroniikkaa kaikkialla energiajärjestelmässä, missä suomalaiset ovat olleet perinteisesti vahvoja.

Suomen Akatemia rahoittaa

Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia 3,3 miljoonalla eurolla vuoden 2017 loppuun. LUT:n osuus siitä on 890 000 euroa.

SET-hankkeeseen osallistuu kahdeksan eri tutkimusryhmää: Aalto Arts, Aalto kauppakorkeakoulu, LUT, Helsingin yliopisto, SYKE, University of Sussexista (Science Policy Research Unit), VATT ja VTT. Lisäksi mukana ovat Lappeenrannan kaupunki, Heureka ja Motiva.

SET on yksi kuudestatoista strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) uusista tutkimuskonsortiohankkeista. Niiden tarkoituksena on selvittää yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta keskeisiä kysymyksiä sekä tukea Suomessa tehtävää päätöksentekoa ajankohtaisella tutkimustiedolla. Konsortiota johtaa Aalto-yliopisto.


Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit