10.12.2015, kello 14.53

Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid:

Energia-alan päätöksentekoon tarvitaan sitoutumista

Muutokset pohjoismaisessa energiajärjestelmässä edellyttävät nykyistä tiukempaa yhteispohjoismaista sitoutumista energia-alan päätöksentekoon. Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden johtajat haluavat käynnistää laajamittaisen yhteistyön pohjolassa.

Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden ja sähköjärjestelmän muutokset pakottavat tehostamaan pohjoismaista yhteistyötä. Vähähiiliseen tuotantojärjestelmään siirtyminen on haaste erityisesti kantaverkkotoiminnalle. Tämän seurauksena alueellisten ratkaisuiden ja alueellisen yhteistyön merkitys korostuu tulevaisuudessa. Norjaan kokoontuneet kantaverkkoammattilaiset, energiaviranomaiset sekä suurimmat sähköntuottajat hahmottelivat tapaamisessaan yhteistä näkemystä haasteista ja kehitystarpeista siirryttäessä kohti 2030-lukua.

Pohjoismaisen energiaministerineuvoston yhteyteen on tarkoitus perustaa sidosryhmäfoorumi. Advisory board –tyyppinen foorumi muistuttaisi Euroopan unionin sähkömarkkinoiden kehittymistä koordinoivaa Firenzen foorumia. Foorumin tehtävänä olisi koordinoida pohjoismaista yhteistyötä ja edistää alueellista siirtymistä vähähiiliseen energiajärjestelmään.

Fingrigin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen pitää ehdotusta foorumin perustamisesta ”merkittävänä edistysaskeleena”. Ruususen mielestä erityisesti kansallista poliittista sitoutumista pohjoismaisiin alueellisiin tavoitteisiin on vahvistettava.

 — Tällä hetkellä pohjoismaista puuttuvat toimivat rakenteet, joiden puitteissa alueellisista tavoitteista ja tarvittavista toimenpiteistä voitaisiin sopia, Ruusunen huomauttaa.

Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden näkemykset ovat samassa linjassa marraskuussa kokoontuneen Pohjoismaiden energiaministerineuvoston johtopäätösten kanssa. Elinkeinoministeri Olli Rehn totesi tuolloin, että pohjoismaista yhteistyötä sähkömarkkinoilla on vahvistettava. Ilman sitä ei uusiutuvan sähkön nopeaa kasvua voida täysin hyödyntää. Siksi siirtoyhteyksiä etenkin Suomen ja Ruotsin välillä olisi vahvistettava.

Kuva: Lehtikuva Oy

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit