20.02.2019, kello 13.52

Asiantuntijat arvioivat:

Energia-alan uudet tuulet

Energiateollisuus käy maailmanlaajuisesti läpi murrosta, jota vauhdittavat vähähiilisyys, hajauttaminen ja digitalisaatio. Miltä näyttää alan kehitys uusien liiketoimintamallien osalta?

Murroksen vauhdittajien myötä on syntynyt paineita löytää uusia kannattavuuden ja tehokkuuden lähteitä. Uudelle nousevalla liiketoimintamallille – energiapalvelut - on myös saatava kunnon sisältöä. Se ei voi olla vain energian myyntiä, vaan myös teknologiaa, analytiikkaa, verkkoon pääsyä ja henkilökohtaisia palveluja.

- Nyt on nähtävissä, että uuden vähittäismyyntimallin syntymisen eteen on enemmän yritystä kuin koskaan aiemmin viimeisten sadan vuoden aikana, sanoo Bloomberg NEF:in keskitetyn energian yksikön johtaja James Sprinz.

Teknologiaan vihkiytyneet kuluttajat vahvistavat tätä markkinatrendiä. He hakevat kustannussäästöjä ja osoittavat samalla henkilökohtaista sitoumustaan ilmastonmuutoksen hillintään. Toinen muutosta ajava tekijä tulee itse alan yrityksistä, kun useimmat perinteiset eurooppalaiset energiayhtiöt haluavat palauttaa markkinaosuuksiaan, joita ovat menettäneet uusiutuvan energian toimittajille.

- Energiayhtiöt hakevat sähkön ja lämmön oheen muita palveluita, joita voivat myydä asiakkailleen. Sen myötä on nähty pääomatulvaa markkinoilla sekä yritysten sulautumisia ja suoranaisia yrityskauppoja.

Britannian kuudesta suurimmasta energiayhtiöstä useimmat ovat laajentaneet palveluntarjontaansa yrityskaupoilla. Esimerkiksi Centrica osti AlertMe:n, joka toimittaa paitsi energiaa myös kulutuksen seurantalaitteita ja -palveluita koteihin. Toinen ostokohde oli Panoramic Power, joka auttaa yrityksiä parantamaan toiminnallista tehokkuuttaan.

Vuoden 2017 yhdessä raportissaan Bloomberg NEF tarkasteli 30 valitun yhtiön hajautettujen energiatuotteiden ja -palvelujen aktiviteettia ja havaitsi selvää nousua investoinneissa ja kumppanuuksissa. Kasvu näkyi erityisesti sähkön varastoinnin ja virtuaalisten voimalaitosten teknologiassa sekä mikroverkkojen ja energian hallinnan kapasiteeteissa.

Kilpailuun teknologiajättien kanssa

Uusia liiketoiminta-alueita haaliessaan energiayritykset joutuvat kasvokkain alan ulkopuolisten yhtiöiden kuten Amazonin Alexan, Googlen Nestin sekä startuppien kuten ONZO:n ja WATTY:n kanssa.

- Monet yhtiöt ovat valmiita siirtymään tälle ”sivusektorille”, koska digitalisaatio sallii tuotantoyksiköiden, resurssien ja kysynnän yhdistämisen tavalla, joka aiemmin ei ollut mahdollista, toteaa WSP:n (Suomessakin toimiva asiantuntijayritys) älykkään energian johtaja, professori David Healey.

Vaikkakin tämä markkina on vasta oraalla, se laajenee sähköisten ajoneuvojen ja älykkäiden kaupunkien kasvun myötä. Navigant Research -tutkimusyhtiön mukaan sekä kuluttajille että teollisuusasiakkaille suunnatun energian palvelumarkkinan arvon odotetaan yltävän noin 195 miljardiin euroon vuoteen 2026 mennessä.

- Mikään yritys ei voi olla täysin varma, mihin ollaan menossa. Mutta satavarmasti suurten energiayritysten liiketoimintamallit muuttuvat dramaattisesti seuraavien 5-10 vuoden aikana, professori Healey sanoo.

Kun markkina hajautuu ja energia vihertyy, toimialalla nähdään Healyn mukaan uusia toimijoita, jotka tarjoavat paikallistettuja palveluita huokeimmin hinnoin, kun energian tuotantokin on paikallista.

Delta-ee’s New Energy Business Model Servicen pääanalyytikko Charmaine Coutinho uskoo kehityksen johtavan siihen, että suuret teknologiayritykset voivat kiillottaa brändiään tarjoamalla myös energiaan liittyviä palveluita.

- Suurilla teknologiayrityksillä on etunaan laaja ymmärrys tiedon ja sen analytiikan hyödyntämisestä, mikä on avaintekijä energiapalveluiden markkinoinnissa, Coutinho korostaa.

Raja-aitoja on yhä olemassa

Google Nestin kaltaiset teknologiajätit ovat teollisuuden ‘Troijan hevosia’, sanoo brittiläisen Deloitte Digitalin energiasta ja resursseista vastaava johtaja Duncan Barnes.

- Vielä nykyään asiakkaat hallinoivat tämän teknologian laitteittaan, mutta tulevaisuudessa niitä voidaan ohjailla algoritmeilla, jolloin tiedonhallinnasta ja oivallusten tuottamisesta tulee menestyvää liiketoimintaa.

Energia-alalta tulee kuitenkin toppuuttelua liiallisesta teknologiainnosta. Enel X:n toimitusjohtaja Francesco Venturini sanoo, että raja-aidat energian ja muiden toimialojen välillä häiritsevät yhä uusien liiketoimintamallien omaksumista.

- Kun ajattelemme sähköistä liikennettä, energiayritykset kilpailevat autonvalmistajien kanssa; energianhallinnassa ala kilpailee digitaalisten alustojen toimittajien kanssa; älykkäiden kotien kentällä vastassa ovat teknologiajätit jne., Venturini toteaa.

Siksi perinteiset energiayritykset, jotka eivät ole valmiita käymään käsiksi tähän uuteen ekosysteemiin, ovat Venturinin mukaan väistämättä alakynnessä verrattuna alan niihin yrityksiin, jotka päättävät tarttua aktiivisesti uusin liiketoimintamalleihin.

- Olemme tilanteessa, jossa muutamat yhtiöt ovat markkinajohtajia ja tekevät tarvittavat investoinnit, kun taas muut epäröivät kysynnän suhteen. Seuraavien viiden vuoden aikana näemme, mitkä yhtiöt onnistuvat toimissaan, Bloomberg NEF:n Sprinz päättelee.

Miten käy energian hintojen?

Lisää palveluita ja kilpailua energiamarkkinalla voidaan yleisesti pitää myönteisenä kehityksenä, mutta sen vaikutukset kuluttajan kustannuksiin jäävät usein epäselviksi.

Enel X:n Venturinin mukaan lisäpalvelut ja kilpailu hyödyttävät kuluttajaa, kun hän voi esimerkiksi sovittaa sähkönkulutustaan tarjonnan mukaan – eli ottaa sähköä silloin, kun sitä on paljon tarjolla edulliseen hintaan.

- Uusien liiketoimintamallien myötä yhä enemmän yrityksiä yhtyy leikkiin ja hämärtää rajaa eri alojen välillä sekä lisää kilpailua ja saa mahdollista hinnoitteluhyötyä, Venturini sanoo.

Bloomberg NEF:n James Sprinz varoittaa kuitenkin, että on aina olemassa myös riski, että jotkut uudet palvelut arvioidaan muita arvokkaammiksi, ja kun niitä ylimyydään, kustannukset eivät alenekaan. Tällöin kuluttajat saattavat päätyvä säästämään rahansa joihinkin muihin tarkoituksiin.

Lähde: Smart Energy International

Teksti: Jukka Korelainen/ Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit