24.10.2019, kello 14.54

Energiapolitiikalla tehoa kaupallistumiseen

Energia on erilainen tuote

Harjoitettu energiapolitiikka, instituutioiden välinen yhteistyö ja ympäristötietoisuuden lisääminen ovat parhaat keinot edistää uusiutuvan energiateknologian kaupallistumista. Uusi väitöskirja käsittelee aihetta.

Uusiutuvaa energiaa hyödyntävä teknologia kehittyy huimaa vauhtia. Sen potentiaali on valtava. Tästä huolimatta uusiutuvan energian osuus maailman energialähteistä on yhä pieni.

— Miten siirtyä fossiilisten energialähteiden käytöstä ympäristöystävällisempään uusiutuvaan energian. Uusiutuvan energian teknologioiden voimakas kaupallistaminen voi kuitenkin auttaa teknologioiden nykyistä laajempaan leviämiseen. Näin toteea Shah Rukh Shakeel. Hän väittelee aiheesta Vaasan yliopistossa lokakuun 30. päivä.

Tuoreessa tuotantotalouden väitöskirjassa tutkitaan uusiutuvan energian tekniikoiden kaupallistamista. Suomessa ja Pakistanissa tehtyjen selvitysten mukaan ympäristöystävällisiä teknologioita suosiva energiapolitikkaa auttaisi myös yrityksiä kehittymään. Samalla alan teollisuus pääsisi kasvu-uralle.

Tutkijoiden ja yritysten yhteistyölle vauhtia

Yliopistojen ja teollisuuden välinen yhteistyö vauhdittaisi yrityksiä saavuttamaan kaupallista menestystä kehittämälleen uudelle teknologialle. Shakeelin mukaan akateeminen tutkimus vähentää yritystoiminnan kustannuksia, parantaa teknologia toimivuutta ja lisää kilpailukykyä.

— Yhteistyötä pitäisi kuitenkin vahvistaa, jotta se tuottaisi toivottuja tuloksia.

Shakeel havaitsi, että energia- ja ympäristöteknologian alalla työskentelevät tutkijat eivät ole enää aktiivisia silloin, kun kehitettyä teknologiaa pitäisi ryhtyä kaupallistamaan. Tilannetta voitaisiin korjata uudistamalla suomalaisten yliopistojen teknologiansiirtotoimistojen toimivuutta ja parantamalla toimistojen palveluiden laatua.

Ympäristötietoisuus nousuun

Ympäristötietoisuus ei ole vielä riittävän korkealla tasolla. Shakeelin mielestä ympäristötietoisuutta olisi lisättävä kaikkien sidosryhmien keskuudessa johdonmukaisesti.

— Energia on hyödykkeenä hyvin erilainen kuin muut tuotteet tai palvelut. Esimerkiksi matkapuhelimet, televisiot ja tietokoneet kilpailevat markkinoilla korostamalla tuotteiden arvolupauksia. Energia on kuitenkin lopputuotteena aina samanlainen huolimatta siitä, onko sen tuottaminen aiheuttanut hiilidioksidipäästöjä tai onko energiatuote valmistettu päästöttömästi uusiutuvalla energialla.

— Uusiutuvan energian kaupallinen menestys riippuu siitä, minkälaisen painoarvon kuluttajat antavat sille.

Shakeelin tekemä tutkimustyö perustuu kyselytutkimuksiin ja haastatteluihin. Niiden kohteena olivat energiateknologiayritykset, lainsäätäjät, viranomaiset, sijoittajat, kuluttajat ja alan asiantuntijat Suomessa ja Pakistanissa.

Tuotantotalouden alaan kuuluva väitöstutkimus ” Commercialization of Renewable Energy Technologies: A study of Socio-economic, Technical and Regulatory Factors in Finland and Pakistan” tarkastetaan keskiviikkona 30.10.2019 Vaasan yliopistossa.

Väitöskirja on ladattavissa täältä.

teksti Petri Sallinen / kuvat Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit